Ārlietu ministrijas atbalstītie diasporas projekti: 2021. gada 1. septembris – 31. decembris

15.07.2021. 11:43

Ārlietu ministrijas atbalstītie diasporas projekti: 2021. gada 1. septembris – 31. decembris

Ārlietu ministrijas diasporas projektu izvērtēšanas komisija līdz 2021. gada 1. jūlijam ir saņēmusi 50 projektu pieteikumus, no kuriem ir atbalstījusi 33 projektus kopsummā līdz 39 476,44 EUR (pārrēķinot visu EUR).

Ārlietu ministrijas atbalstītos 2021. gada 1. septembra – 31. decembra diasporas projektus skatīt pielikumā.