27.04.2022.

2022.gada 26.aprīlī ANO Ģenerālā asambleja ar vienprātību pieņēma rezolūciju par pastāvīga mandāta izveidošanu Ģenerālai asamblejai noturēt debati, kad ANO Drošības padomes pastāvīgā dalībvalsts izmanto veto tiesības (“Standing mandate for a General Assembly debate when a veto is cast in the Security Council”). Ar šo rezolūciju tiks veicināta veto tiesību izmantošanas caurskatāmība un atbildīgāka veto tiesību izmantošana ANO Drošības padomē. Šo iniciatīvu līdzsponsorēja 83 ANO dalībvalstis, tostarp Latvija, kā arī visas ES dalībvalstis un trīs pastāvīgās ANO Drošības padomes dalībvalstis (ASV, Apvienotā Karaliste, Francija). Latvija kā rezolūcijas līdzautore aktīvi atbalstīja šīs iniciatīvas virzīšanu, skaidrojot tās mērķus citām ANO dalībvalstīm.

Veto iniciatīvas pieņemšanas dienā kopā uzstājās 52 valstis un valstu grupas ar paziņojumiem. Lietuvas vēstnieks ANO Ņujorkā sniedza paziņojumu Baltijas valstu vārdā.

Krievijas Federācijas veto tiesību arvien biežāka izmantošana un iebrukums Ukrainā aktivizēja jau vairākus gadus iepriekš uzsākto debati par veto izmantošanas ierobežošanu.