16.08.2022.

Latvija ANO dalībvalstīm prezentē paveikto Ilgtspējīgas attīstības mērķu īstenošanā 

No 5. līdz 15.jūlijam ANO Ņujorkā norisinājās ikgadējais Augsta līmeņa politiskais forums par ilgtspējīgu attīstību (High-Level Political Forum on Sustainable Development - HLPF), kura laikā izglītības un zinātnes ministre Anita Muižniece  prezentēja Latvijas sasniegto Ilgtspējīgas attīstības mērķu īstenošanā. Šī bija otrā reize, kad Latvija uzstājās ar prezentāciju šajā formātā.

12.jūlija prezentācijā A.Muižniece iepazīstināja ar Latvijas panākumiem ilgtspējīgas attīstības mērķu ieviešanā, tostarp izceļot pēdējo gadu sasniegumus Latvijas attīstības sadarbības politikas stiprināšanā. Informējot par Latvijas pieredzi, tika izceltas vairākas prakses jeb transformējoši faktori, kas var paātrināt mērķu sasniegšanu, piemēram, Latvijas ilgtspējīgo valsts obligāciju emitēšana, misiju pieejas izmantošana un “Misija Jūra2030” un kultūra kā telpa dialogam un savstarpējās izpratnes veidošanai. Ministre uzsvēra, ka Latvijas mērķis saglabājas inovatīvas un ekoefektīvas tautsaimniecības attīstība, kas neatstāj nevienu novārtā. Prezentācijā A.Muižniece nosodīja Krievijas karu Ukrainā un tā globālās sekas, norādot, ka bez miera nav iespējama ilgtspējīga attīstība.

A.Muižnieces prezentāciju papildināja biedrības “Latvijas Platformas attīstības sadarbībai” vadītāja Ineses Vaivares uzruna. I.Vaivare uzsvēra Latvijas pilsoniskās sabiedrības ieguldījumu ilgtspējīgas attīstības sekmēšanā un reaģēšanā uz pēdējo gadu krīzēm – Baltkrievijas režīma represijām pret pilsonisko sabiedrību Baltkrievijā, Covid-19 pandēmija, Krievijas karš Ukrainā-, kā arī nepieciešamību globāli stiprināt demokrātijas ilgtspēju.

Ieraksts no Latvijas prezentācijas forumā pieejams UNWeb TV (sākums 01:50:00).

Foruma ietvaros 13.jūlijā Latvija organizēja tematisko pasākumu "Bibliotēkas un muzeji kā drošas telpas dialogam un informācijas pratībai", pievēršoties bibliotēku un muzeju sniegtajam ieguldījumam Ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā. Tematiskajā pasākumā atspoguļojot Latvijas, Ukrainas, Ekvadoras un cita starptautiskā pieredze. Pasākumu organizēja Kultūras ministrija sadarbībā ar Pārresoru koordinācijas centru, UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju, Starptautiskās Muzeju padomes Latvijas Nacionālo komiteju (ICOM) un Starptautisko bibliotēku asociāciju un institūciju federāciju (IFLA). Ieraksts no pasākuma pieejams YouTube.

Foruma ietvaros, A.Muižniece arī piedalījās ministru diskusijā “Ilgtspējīgas attīstības mērķu īstenošanas paātrināšana līdz 2030. gadam: pašreizējo krīžu risināšana un izaicinājumu pārvarēšana”, kurā īpaši akcentēja kara Ukrainā pēc iespējas ātru apturēšanu, klimata pārmaiņu ietekmes mazināšanu, pēc Covid-19 pandēmijas atgūšanos tautsaimniecībā un sabiedrībā. Ministre uzsvēra, ka kvalitatīva izglītība ir būtisks faktors šī brīža un nākotnes izaicinājumu pārvarēšanai.

Vizītes laikā Ņujorkā ministre tikās arī ar ANO Ģenerālās asamblejas 76.sesijas prezidentu Abdullu Šahidu (Abdulla Shahid) un ANO ģenerālsekretāra vietnieci Aminu Muhamedu (Amina J Mohammed).  

Vizītes ietvaros notika arī A.Muižnieces tikšanās ar latviešu diasporu ASV, viesojoties latviešu nometnē Katskilu kalnos un tiekoties ar latviešu skolu skolotājām un pārzinēm.

Informācijai

ANO Ģenerālā asambleja 2015.gadā pieņēma Dienaskārtību 2030 ilgtspējīgai attīstībai– globālu vienošanos nabadzības izskaušanai un ilgtspējīgas attīstības veicināšanai līdz 2030. gadam. Vienošanās nosaka 17 Ilgtspējīgas attīstības mērķus un 169 apakšmērķus, kas aptver vides, sociālo un ekonomiskās attīstības dimensijas.

ANO Augsta līmeņa politiskais forums par ilgtspējīgu attīstību pārskata un izvērtē Dienaskārtības 2030 un tās ilgtspējīgas attīstības mērķu īstenošanu. Foruma laikā ANO dalībvalstis brīvprātīgi prezentē sasniegto progresu. Š.g. maijā Latvijas valdība apstiprināja otro nacionālo ziņojumu par Ilgtspējīgas attīstības mērķu īstenošanu. Ziņojums ir pieejams šeit: https://pkc.gov.lv/lv/LV-zinojums-ANO

Latvijas delegācijas sastāvā bija pārstāvji no Izglītības un zinātnes ministrijas, Latvijas Republikas Pastāvīgās pārstāvniecības ANO Ņujorkā,  Pārresoru koordinācijas centra,  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas,  biedrības “Latvijas Platforma attīstības sadarbībai”.