18.08.2022.

2022. gada 17. augustā Latvijas pastāvīgā pārstāvniecība ANO Ņujorkā rīkoja tematisko pasākumu par eksporta kontroles stiprināšanu Āfrikā kontekstā ar ANO Drošības padomes rezolūcijas nr. 1540 saistību īstenošanu attiecībā uz masu iznīcināšanas ieroču neizplatīšanu.

Pasākums tika organizēts kā daļa no Kodolieroču neizplatīšanas līguma (NPT) 10. pārskata konferences, kas notiek Ņujorkā no 1. līdz 26. augustam. Rīkojot šo diskusiju, Latvija demonstrē proaktīvu un atbildīgu iesaisti globālās drošības stiprināšanā, kas ir būtiski kontekstā ar Latvijas kandidatūru dalībai ANO Drošības padomē no 2026. līdz 2027. gadam.

Latviju sanāksmē pārstāvēja Ārlietu ministrijas Stratēģiskās nozīmes preču eksporta kontroles nodaļas vadītājs Nauris Rumpe, kurš iepazīstināja ar Latvijas pieredzi, sadarbojoties ar Āfrikas valstīm, lai palīdzētu stiprināt eksporta kontroles mehānismus. ANO Ekspertu komitejas, kas izveidota rezolūcijas nr.1540 ieviešanai, pārstāvis Michiel Combrink pastāstīja par pašreizējiem izaicinājumiem rezolūcijas īstenošanas procesā Āfrikā un iepazīstināja ar valstīm pieejamajiem mehānismiem sadarbības pilnveidošanai šajā jomā. Dr Janes Mokgadi, Botsvānas masu iznīcināšanas ieroču kontroles centra direktora vietniece, pastāstīja par Botsvānas institucionālo ietvaru eksporta kontroles pasākumu nodrošināšanai, tajā skaitā rezolūcijas nr.1540 kontekstā, tādējādi daloties ar pieredzi, kas var būt noderīga citām reģiona valstīm.

Sanāksmes dalībnieki bija vienisprātis, ka šādas diskusijas ir nozīmīgas, lai apmainītos ar labās prakses piemēriem un veicinātu izpratni par iespējām un izaicinājumiem eksporta kontroles pasākumu stiprināšanai dažādos reģionos.

NPT pārskata konference notiek ik pēc pieciem gadiem. Ņemot vērā COVID-19 pandēmiju, konferences norise tika pārcelta no 2020. gada un 2022. gadu. Latvija ir pievienojusies NPT kopš 1992. gada.