31.05.2023.

Apvienoto Nāciju Organizācijas Jauniešu delegātu programmas ietvaros ceturtā Latvijas jauniešu delegāte ANO Melisa Matvejeva piedalījās ANO Ekonomikas un sociālo lietu padomes (ECOSOC) Jauniešu forumā, kas no 25. līdz 27. aprīlim norisinājās Ņujorkā, Amerikas Savienotajās Valstīs.

ECOSOC kā viena no galvenajām ANO pamatstruktūrām organizē ikgadēju jauniešu forumu, kurš kalpo kā platforma, kas sniedz jauniešiem iespēju iesaistīties dialogā ar dalībvalstu pārstāvjiem un citiem iesaistītajiem dalībniekiem, lai izteiktu savu viedokli, paustu bažas un rosinātu rīcību, kā pārveidot pasauli par taisnīgāku, videi draudzīgāku un ilgtspējīgāku vietu, vadoties pēc ilgtspējīgas attīstības mērķiem (IAM).

Šī gada jauniešu forums tika organizēts ar mērķi strādāt ar Covid-19 atveseļošanās procesa paātrināšanu un Dienaskārtības 2030 īstenošanu kopā ar jauniešiem. 

Foruma laikā delegāte Melisa uzrunāja dalībniekus Ilgtspējīgas attīstības mērķa Nr. 7 “Nodrošināt visiem piekļuvi uzticamai, ilgtspējīgai un mūsdienīgai enerģijai par pieejamu cenu” tematiskās diskusijas ietvaros. Intervences laikā delegāte nosodīja Krievijas prettiesisko agresijas karu pret Ukrainu un tās stratēģiju, izmantot enerģiju kā ieroci un iebiedēšanas līdzekli. Delegāte izcēla Eiropas un Latvijas nostāju un rīcību enerģētikas jomā kā labo praksi, it sevišķi nepieciešamību būt neatkarīgiem no Krievijas naftas un gāzes. Melisa akcentēja, ka Latvijā ir plaši pieejama STEM izglītība, taču norādīja uz nepieciešamību nodrošināt visiem jauniešiem kvalitatīvu un vienlīdzīgu piekļuvi izglītībai un zināšanām par klimatu un enerģētiku.

Forumā tika akcentēts jauniešu spēks un neatlaidība cīņā par ilgtspējības vērtībām. Jaunatne tika definētā kā galvenais elements ilgtspējīgas nākotnes sasniegšanā, kas rada nepieciešamību pārliecināties, ka jauniešu tiesības un iesaistes iespējas tiek īstenotas un, ka jaunieši tiek uztverti kā līdzvērtīgi partneri. Delegātes dalība foruma nodrošināta pateicoties Ārlietu ministrijai, kas norāda uz jauniešu viedokļa nozīmi kā nacionālā, tā starptautiskā līmenī.

Informācijai

ANO Jauniešu delegātu programma ir ANO iniciatīva, lai veicinātu jauniešu līdzdalību savas valsts pārvaldē. ANO Jauniešu delegāts ir daļa no savas valsts delegācijas ANO rīkotajos pasākumos. Jaunieša loma valsts delegācijā ir sniegt savu redzējumu ar jaunatni saistītās jomās, palīdzēt valsts delegācijai savu iespēju un prasmju robežās, kā arī veidot sadarbību ar citu valstu Jauniešu delegātiem.