Latvijas pārstāve Zinta Zommers ievēlēta par viceprezidenti Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes darba grupā
22.08.2023.

Latvijas pārstāve Zinta Zommere (Dr. Zinta Zommers) ievēlēta par ANO Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes (The Intergovernmental Panel on Climate Change IPCC) Ietekmes, pielāgošanās un ievainojamības jautājumu darba grupas viceprezidenti. Tā Latvija pirmo reizi tiks pārstāvēta Klimata pārmaiņu starpvaldību padomē, apliecinot gatavību dot ieguldījumu klimata pārmaiņu radīto seku mazināšanā un pielāgošanās spēju stiprināšanā.

Klimata pārmaiņu starpvaldību padome ir pasaules vadošā ANO institūcija, kas regulāri izvērtē klimata pārmaiņas un to zinātnisko pamatojumu, to ietekmi un nākotnes riskus, kā arī pielāgošanās un mazināšanas iespējas. ANO Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes sekretariāts atrodas Ženēvā.

Z. Zommere ir vadošā klimata zinātniece ANO Humanitāro lietu koordinācijas birojā ar vairāk nekā 20 gadu pieredzi katastrofu riska samazināšanas izpētes, ieviešanas un humānās palīdzības programmas īstenošanā Āfrikā un Āzijā.

Zinta Zommere ir aktīvi piedalījusies Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes darbā kā vadošā autore, ir bijusi vairāku pārskatu redaktore un zinātniskās vadības komitejas locekle. Dr. Zommere ir  grāmatu autore un redaktore pētījumiem par pielāgošanos klimata pārmaiņām un agrīnās brīdināšanas sistēmām. Zinta doktora grādu zooloģijā ir ieguvusi Oksfordas Universitātē, kā arī saņēmusi dažādas prestižas stipendijas.

Latvijas pozīcija par Latvijas kandidatūras atbalstu tika apstiprināta Ministru kabinetā 13. jūlijā. Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes vēlēšanas notika no 25. līdz 28. jūlijam Kenijas galvaspilsētā Nairobi, dalībvalstu valdībām ievēlot jauno IPCC biroju. IPCC darba grupas Ietekmes, pielāgošanās, un ievainojamības jautājumos viceprezidentes amatā tika ievēlēta Latvijas pārstāve Z. Zommere.