21.06.2024.

Ministru prezidente Evika Siliņa pirmdien, 11. martā, teica uzrunu Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Ģenerālajā asamblejā, kur uzsvēra dzimumu vienlīdzības nozīmi, kā arī nosodīja Krievijas īstenoto seksuālo vardarbību pret Ukrainas sievietēm. Darba vizītes laikā E. Siliņa pirmdien piedalījās pasaules lielākajā dzimumu līdztiesības forumā – ANO Sieviešu statusa komisijas 68. sesijā – un arī tikās ar ANO ģenerālsekretāru Antoniu Guterrešu (António Guterres).

Ministru prezidente uzrunā ANO uzsvēra Latvijas apņemšanos veicināt dzimumu līdztiesību un cīnīties pret nabadzību, kad pasaulē notiek jauni konflikti un klimata pārmaiņas, kas negatīvi ietekmē arī sieviešu situāciju. E. Siliņa sacīja, ka Latvija veicina pieejamu izglītību un dzimumu stereotipu mazināšanu, lai palielinātu sieviešu iespējas nākotnē kļūt par līderēm un realizēt savus sapņus profesionālajās jomās, tādējādi dodot lielāku pienesumu arī sabiedrībai kopumā. Viņa vērsa uzmanību uz Latvijas lēmumu ratificēt Eiropas Padomes Konvenciju par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu, šādi akcentējot apņemšanos risināt ar dzimumu saistītas vardarbības mazināšanu.

Ministru prezidente uzrunā sacīja: “Latvija kā kandidāte ANO Drošības padomes vēlēšanās 2026.-2027. gadam uzsver nepieciešamību risināt konfliktu izraisītas seksuālās vardarbības problēmas. Mēs turpinām sniegt atbalstu sievietēm Ukrainā, kuras cieš no Krievijas izraisītā kara un ar to saistītās seksuālās vardarbības. Neklusēsim netaisnības un nevienlīdzības priekšā. Parādīsim pasaulei, ka spējam ieviest pārmaiņas – tas ir nepieciešams gan mums pašiem, gan mūsu nākamajām paaudzēm!”

Latvijas Ministru prezidente arī tikās ar ANO ģenerālsekretāru A. Guterrešu. Sarunas laikā E. Siliņa īpaši uzsvēra nepieciešamību starptautiski izgaismot Krievijas noziegumus Ukrainā, ieskaitot bērnu nolaupīšanu, uzturēt spiedienu pret Krieviju un iestāties par noteikumos balstītu starptautisko kārtību. Pārrunāti arī jautājumi par dzimumu līdztiesību, Stambulas konvencijas ratificēšana Latvijā, kā arī Latvijas kandidatūra ANO Drošības padomes vēlēšanās.

Ministru prezidente tikās arī ar Svatini Karalistes premjerministra vietnieci Tulisili Dladlu (Thulisile Dladl) un Vjetnamas viceprezidenti Thiaņsuonu Vo (Vo Thi Anh Xuan). Tikšanos laikā pārrunātas iespējas stiprināt gan divpusējās attiecības, gan sadarbību starptautiskajos formātos un ANO Drošības padomes vēlēšanas. Ministru prezidente arī tikās ar Pasaules Bankas rīkotājdirektori operāciju jautājumos Annu Bjerdi (Anna Bjerde), kā arī piedalījās Ziemeļvalstu un Baltijas valstu ekspertu grupas rīkotajā diskusijā par vardarbību, kas saistīta ar dzimumu un sieviešu ekonomiskās brīvības veicināšanu.

Ministru prezidentes uzruna pieejama šeit.

11.03.2024. Ministru prezidente Evika Siliņa uzrunā ANO Sieviešu statusa komisijas 68. sesiju 

Relīze un foto: Valsts kanceleja