Ieceļošana Latvijā

17.02.2020. 09:50

Krievijas Federācijas pilsoņiem ieceļošanai Latvijā ir nepieciešamas vīzas. Valstis, kuru pilsoņi var ieceļot Latvijā bez vīzas.

Robežu var šķērsot arī “Vientuļu” robežkontroles punktā

Latvijas konsulāts Pleskavā izsniedz vīzas ceļošanai uz Latviju, kā arī pārstāv Slovēniju Šengenas vīzu izsniegšanā.

VĪZU APMEKLĒTĀJU PIEŅEMŠANAS LAIKS

Dokumentu pieņemšana vīzu noformēšanai:

10.00-11.00

Dokumentu izsniegšana:

15.00-15.30