Konsulārā informācija

12.06.2013. 14:16

Konsulārās palīdzības un konsulāro pakalpojumu sniegšanas ierobežojumi ārkārtējās situācijas apstākļos

 

Vīzu pieteikumu iesniegšana ir iespējama vīzu centrā ''Pony Express"

Informējam, ka sākot ar 2020. gada 21. janvāri konsulāta sniegtie konsulārie pakalpojumi (uzturēšanās atļauju jautājumi, personu apliecinošu dokumentu noformēšana, izziņu sagatavošana, pilsonības jautājumi, dokumentu izprasīšana u.c.) tiek sniegti tikai pēc iepriekšēja pieraksta.

Konsulāta konsulārais apgabals Krievijas Federācijā ir: Pleskava un Pleskavas apgabals.

Konsulāts sniedz Latvijas valsts piederīgajiem sekojošus palīdzību un pakalpojumus

Informācija pa tālruni +7 (8112) 72 53 90 no 10:00 – 12:00.

Darba laiks: darba dienās 08.30-17.00
Dokumentu pieņemšana vīzu noformēšanai: 10.00-11.00
Apmeklētāju pieņemšana Latvijas valstspiederīgo jautājumos (personu apliecinošu dokumentu noformēšana, izziņu sagatavošana,pilsonības jautājumi, dokumentu izprasīšana u.c.) pēc iepriekšēja pieraksta 11.00-12.00
Dokumentu izsniegšana: 15.00-15.30
Konsultācijas pa telefonu: 10.00-12.00