Latvijas divpusējās ekonomiskās attiecības ar Turciju

07.06.2016. 16:10

Latvijas un Turcijas starpā noris rosīga tirdzniecība. Turcija ir Latvijas 11. lielākais preču eksporta un 25. lielākais preču importa partneris.

Uz Turciju Latvija galvenokārt eksportē metālu izstrādājumus, mašīnas, mehānismu un elektriskās iekārtas, kā arī kokmateriālus, savukārt nozīmīgākās importa preces no Turcijas ir dažādi juvelierizstrādājumi, metāla izstrādājumi, tekstilpreces, kā arī augļi un ogas. Šobrīd Turcija ir arī starp 40 lielākajiem ārvalstu investoriem Latvijā, pārsvarā ieguldot būvniecībā, nekustamos īpašumos un tirdzniecībā.

Turcija ir viena no stratēģiski svarīgākajām reģiona valstīm Rietumu-Austrumu transporta koridora attīstībā, kur Latvijas interese ir ostu, dzelzceļa un autotransporta savienojumu attīstīšana ZUBR konteinera vilciena projekta ietvaros, savienojot Melno un Baltijas jūru.

Latvijas un Turcijas ekonomisko attiecību statistika