Vēstniecības darbinieki

29.03.2021. 09:52

Vija Buša
pārstāvniecības vadītāja vietniece, padomniece

Inese Zaurova
otrā sekretāre, konsulārie jautājumi

Elmira Mirzajeva
lietvede kultūras, izglītības un ekonomiskās sadarbības jautājumos

Leila Zulfugarova
vēstniecības sekretāre