Vēstniecības darbinieki

21.03.2023. 08:27

Vija Buša
pārstāvniecības vadītāja vietniece, padomniece

Kaspars Mekons
otrais sekretārs, konsulārie jautājumi

Elmira Mirzajeva
lietvede kultūras, izglītības un ekonomiskās sadarbības jautājumos

Leila Zulfugarova
vēstniecības sekretāre