Latvijas ekonomiskās attiecības ar Indiju

07.06.2016. 14:51

Indijai ir pieaugoša loma globālajā ekonomikā un attiecīgi – arī liels potenciāls Latvijas eksportētājiem. Šobrīd Indija ir 41.svarīgākā Latvijas eksporta partnere, kas norāda uz neapgūtām un ļoti plašām eksporta produktu un pakalpojumu nišām.

No Latvijas uz Indiju visvairāk tiek eksportētas dažādas mašīnas, mehānismi un elektriskās iekārtas (vairāk nekā 34% no eksporta īpatsvara), savukārt no Indijas galvenokārt tiek ievesti plastmasas un gumijas izstrādājumi, kas veido 26% no kopējā Indijas preču importa Latvijā.

Latvijai un Indijai ir ļoti laba sadarbība izglītības eksporta jomā, ko sekmē Indijas pilsētā Čennajā atklātais Latvijas Augstākās izglītības centrs.

Kā perspektīvas sadarbības jomas iezīmējas transports un loģistika, IKT, tūrisms, kā arī citas jomas ar augstu pievienoto vērtību. Tāpat arī potenciāls sadarbības paplašināšanai starp Latvijas un Indijas uzņēmējiem saskatāms tā dēvēto tīro tehnoloģiju jomā.

 Latvijas un Indijas ekonomisko attiecību statistika