Vēstniecības darbinieki

23.03.2022. 09:12

Politiskie un ekonomiskie jautājumi 

Marks Deitons
Pirmais sekretārs

Administratīvie un kultūras jautājumi

Tils Indāns
Trešais sekretārs

Konsulārie jautājumi

Ineta Kudiņa
Vecākā referente

Roberts Rībenieks
Vecākais referents 

Vēstniecības sekretāri

Neha Malik

Chaitanya Sharma