Lettlands och Sveriges bilaterala relationer

15.11.2022. 13:33

 

Lettland och Sverige har diplomatiska sträcker, sig långt bak i historien. Redan 1776 så inrättades det en konsulat i Riga för att främja den svenska handeln, och 1784 inrättades en andra konsulat i Liepaja, av samma skäl. 1921 är ett viktigt år, i relationen mellan Sverige och Lettland. Detta är nämligen året som Sverige erkände Lettland som självständig stat, ”De jure”.  

Den 5 februari 1921, mottog Lettlands utrikesminister Zigfrīds Anna Meierovics en note från Sveriges konsul i Riga, Ernst Holmgren, som lydde att “Hans Kungliga Majestäts Regering har erkänt Republiken Lettland som oberoende och självständig stat”. Noten kom efter det att Sveriges kung Gustav V den 4 februari 1921 undertecknat ett protokoll med beslutet att erkänna staten Lettland de jure.

Det internationella erkännandet de jure av Lettland som oberoende stat kom först dryga två år efter att landet deklarerat sig självständigt. Det började med att de allierades Högsta Råd i Paris erkände Lettland de jure säsom en oavhängig stat den 26 januari 1921. Detta innebar att Lettland fick status som folkrättsligt subjekt med obestridliga rättigheter. Sveriges beslut att följa detta beslut den 4 februari var en vändpunkt, en början till ett fulländat samarbete mellan två oberoende stater på var sin sida om Östersjön.

Grannländernas relationer har under detta sekel har varit händelserika. Idag gläds vi åt berikande vänskap, nära samarbeten och gemensam önskan att tillsammans arbeta för främjande av välstånd och säkerhet såväl i våra länder, som i östersjöregionen, inom EU och i hela världen. Denna vänskap reflekteras även i dem olika statsbesöken av svenska monarker och stathuvuden i Lettland. Detsamma gäller även för dem flertalet besök av både Lettlands premiärministrar och presidenter i Sverige. Senast 2021 så gjorde president Egils Levits ett statsbesök i Sverige, i samband med firandet av 100 års dagen sedan Sveriges erkännande av Lettland som självständig stat. 

 

Sverige har dessutom en stor företagsnärvaro i Lettland, då cirka 500 svenskrelaterade företag är verksamma i landet. Sverige för den största delen av de utländska investeringarna, vilket gör att dem ekonomiska banden är väldigt nära bunda. 

Riksarkivets dokument om Lettlands erkännande de jure

100 år sedan Sverige erkände Lettland de jure

100 år sedan Sverige erkände Lettland de jure