Eiropas Migrācijas institūciju asociācijas (AEMI) konference

16.01.2015. 14:03

2014.gada 25. līdz 27. septembrī Rīgā, Latvijas Universitātes Mazajā aulā, notika gadskārtējā, migrācijas izpētei veltītā Eiropas Migrācijas institūciju asociācijas konference.

Konferenci 25. septembrī atklāja Ārlietu ministrijas speciālo uzdevumu vēstnieks diasporas jautājumos Pēteris Kārlis Elferts.

AEMI (Association of European Migration Institutions), kas konferenci organizē jau divpadsmito reizi, šoreiz sadarbojas ar Latvijas partnerorganizācijām: “Latvieši pasaulē – muzejs un pētniecības centrs” (LaPa) un LU SZF Sociālo un politisko pētījumu institūtu (SPPI).

Migrācijai tiek pievērsta arvien lielāka uzmanība visā Eiropā, jo tādā vai citādā mērā tā ietekmē ikvienu valsti un dažādā veidā arī cilvēku ikdienu. Šobrīd uzmanības lokā nokļūst gan Eiropas iekšējā migrācija, gan arī Eiropas tuvumā esošo bruņoto konfliktu raisītais pieaugošais bēgļu un patvēruma meklētāju skaits. Tādēļ šī gada AEMI konferences tēma izvēlēta plaša, ietverot gan vēsturisku atskatu, gan mūsdienu tendences, ņemot vērā dažādās AEMI dalīborganizāciju intereses un pārstāvētos pētniecības laukus. Konferencē piedalīsies dalībnieki no Norvēģijas, Polijas, Grieķijas, Īrijas, Anglijas, Portugāles, Spānijas, Amerikas un citām valstīm.

Konferences norisi atbalstīja Ekonomikas ministrijas Tūrisma Valsts attīstības aģentūra kopā ar Nodibinājumu "Rīga2014" (Starptautisko kultūras konferenču atbalsta programmas ietvaros).

Plašāka informācijas par konferences programmu.