Zinātniskā konference „Latvija ārpus Latvijas. Kultūra, vēsture, emigrācija un nacionālā identitāte”

02.12.2014. 19:09
2014. gada 6. un 7. oktobrī Rīgā, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, notika Pasaules Brīvo latviešu apvienības (PBLA) Kultūras fonda organizētā otrā zinātniskā konference "Latvija ārpus Latvijas. Kultūra, vēsture emigrācija un nacionālā identitāte".

Konferencē tika analizēti kultūras procesi ārpus Latvijas, galveno uzmanību veltot pēdējiem desmit gadiem. Konferences tematikā bija iekļauti jautājumi par Dziesmu un deju svētkiem ārpus Latvijas, par Latvijas un Latvijas  diasporas sadarbību kultūras jomā, par teātra un literatūras novitātēm, jaunākajām tendencēm tēlotājas un lietišķajā mākslā, skolas un baznīcas lomu nacionālās identitātes uzturēšanas aspektā. Konferencē referenti prezentēja pētījumus par Latvijas diasporas vēsturi, emigrācijas procesiem, kā arī jautājumiem, kas saistīti ar nacionālās identitātes uzturēšanu un saglabāšanu, sociālo mediju lomu latviskās identitātes uzturēšanā.

Konferences referenti bija Latvijas diasporas kultūras un zinātnes pārstāvji, Latvijas pētnieki, kuru pētījumu objekts ir diasporas kultūra, vēsture, kā arī sociālās saziņas jautājumi.

Konferences programma un kultūras pasākumi konferences ietvaros

Konferenci organizēja PBLA Kultūras fonds sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku, J.Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju, Latvijas Nacionālo arhīvu, Latvijas Republikas Ārlietu ministriju un Latvijas Republikas Kultūras ministriju.