Latvijas Republikas ārkārtējā un pilnvarotā vēstniece Ķīnas Tautas Republikā

22.12.2020. 08:22

V.E. Maija Manika

Latvijas Republikas ārkārtējā un pilnvarotā vēstniece Ķīnas Tautas Republikā

 

Vēstniece M. Manika darba gaitas Ārlietu ministrijā uzsāka 1993. gadā Ārējās tirdzniecības politikas nodaļā. Diplomātiskās karjeras laikā viņa ieņēmusi dažādus amatus ministrijas centrālajā aparātā Rīgā.

M. Manika no 2010. līdz 2013. gadam bija Latvijas ārkārtējā un pilnvarotā vēstniece Zviedrijas Karalistē. No 2015. līdz 2019. gadam M. Manika pildīja Valsts prezidenta ārlietu padomnieces pienākumus.

Vēstniece pārvalda latviešu, angļu, krievu un franču valodas.