Atgriešanās apliecības saņemšana

02.10.2023. 13:47

Atgriešanās apliecība ir pagaidu ceļošanas dokuments, kuru var saņemt Latvijas pilsonis, nepilsonis vai bezvalstnieks, kuram ir derīga uzturēšanās atļauja Latvijas Republikā, vai bēglis, kurš par tādu atzīts saskaņā ar Patvēruma likumu. Šis dokuments apliecina Latvijas Republikas jurisdikcijā esošās personas identitāti un aizstāj Latvijas Republikas iestāžu izsniegtu ceļošanas dokumentu (pasi).

Atgriešanās apliecība dod tās saņēmējam tiesības vienu reizi šķērsot Latvijas Republikas valsts robežu, atgriezties Latvijā vai dzīvesvietas valstī. Informējam, ka Atgriešanās apliecība paredzēta tikai mājupceļam, šis dokuments nav paredzēts ceļojumam uz citām valstīm.

Pēc Latvijas Republikas valsts robežas šķērsošanas, Jums jānodod Atgriešanās apliecība jebkurā Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes nodaļā un jānoformē tur jauna Latvijas Republikas pase.

Atgriešanās apliecība kā ārkārtas dokuments ir izsniedzama personai, kas īslaicīgi uzturas ārvalstīs, lai tā atgrieztos pastāvīgajā dzīvesvietā. Latvijas valstspiederīgajam, kura rīcībā nav personu apliecinoša dokumenta vai tas kļuvis lietošanai nederīgs un kura pastāvīgā dzīvesvieta ir ārvalstī, pārstāvniecībā noformējama jauna pase vai personas apliecība. 

Dokuments ir derīgs uz konkrētā brauciena laiku, bet ne ilgāk kā 30 dienas.

Lai vēstniecībā pieprasītu Atgriešanās apliecību iesniedzami sekojoši dokumenti:

  1. aizpildīts Iesniegums atgriešanās apliecības saņemšanai. Gadījumā, ja atgriešanās apliecība tiek pieprasīta nepilngadīgam bērnam līdz 15 gadu vecumam, vecākiem ir jāuzraksta vēstniecībai adresēts iesniegums;
  2. nederīgā Latvijas Republikas pilsoņa vai nepilsoņa pase, vai personas apliecība vai kāds dokuments, vai dokumenta kopija, kas apliecina personas identitāti (ja tāds ir personas rīcībā);
  3. ja pase/personas apliecība nozagta vai nozaudēta: personas rakstisks paskaidrojums par personas dokumenta nozagšanas, nozaudēšanas vai iznīcināšanas apstākļiem un policijas izziņa (ja tādu iespējams iegūt);
  4. divas pases izmēra fotogrāfijas (35x45 mm formāts);
  5. samaksa par Atgriešanās apliecības izsniegšanu 15,00 EUR

Lai pieprasītu Atgriešanās apliecību, Jums personīgi jāierodas vēstniecībā. Ja tas nav iespējams, lūdzam dokumentus nosūtīt vēstniecībai pa pastu, pievienojot motivētu iesniegumu par ārkārtas situāciju un apstākļiem, kāpēc nevarat ierasties personīgi.