Vēstniecības darbinieki

14.09.2023. 10:09

Kristīne Našeniece

Ārkārtējā un pilnvarotā vēstniece

Elīna Tanne

Padomniece

Linda Sokolova

Otrā sekretāre

Gunita Šlara

Sekretāre

Peep Hanson

Mājas pārvaldnieks