Latvian ja Suomen suhteet

25.10.2019. 16:38

Jo perinteeksi muodostuneet ystävälliset ja läheiset suhteet Latvian ja Suomen välillä perustuvat yhteisiin intresseihin vakauden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin takaamisesta Itämeren alueella sekä koko Euroopassa. Maitten välinen yhteistyö on erittäin läheistä: korkealla valtiollisella tasolla käydään säännöllistä poliittista vuoropuhelua ja Latvian ministeriöt, paikallishallinto sekä kansalaisjärjestöt ovat rakentaneet menestyksekkäästi yhteyksiä suomalaisiin vastapuoliinsa. Molemminpuolinen yhteydenpito on jatkuvassa kasvussa.

Suomen poliittinen ja käytännön tuki demokratisoitumiselle ja Euroopan unionin laajentumisprosesseille ovat helpottaneet yhteistyön muodostumista ja vahvistumista Latvian kanssa sisäasioissa, lainsäädännössä, puolustuksessa, ympäristökysymyksissä, alueellisessa kehityksessä sekä yhteiskunnan integraatiossa. Läheiset ja monipuoliset yhteydet jatkuvat myös kulttuurin ja opetuksen alalla.

Diplomaattisten suhteiden historia

Suomi tunnusti Latvian itsenäisyyden de jure 26. tammikuuta 1921. Diplomaattiset suhteet maiden välillä saatettiin uudelleen voimaan 29. elokuuta 1991.

Latvialla on tällä hetkellä neljä kunniakonsulia Suomessa: Tapio Aho Satakunnassa, Kai Holmberg Kymenlaaksossa, Timo Levo Oulussa ja Tapio Kankaanpää Kuopiossa.

Latvian ja Suomen yhteistyö jatkuu Itämeren alueellisten hankkeiden, EU:n aloitteiden ja Pohjoisen ulottuvuuden puitteissa sekä jo olemassaoleviin kontakteihin perustuvalla alakohtaisella tasolla.