Latvija PTO

03.08.2021. 16:32

Latvija Pasaules Tirdzniecības organizācijā

Pasaules Tirdzniecības organizācija (PTO) ir vienīgā starptautiskā organizācija, kas veido un uztur tās dalībvalstīm saistošus tirdzniecības noteikumus, uzrauga to ievērošanu, kā arī palīdz dalībvalstīm risināt tirdzniecības strīdus. PTO pašlaik ir 164 dalībvalstis. Latvija ir PTO dalībvalsts kopš 1999. gada 10. februāra.

PTO pirmsākumi ir 1947. gadā noslēgtā Vispārējā vienošanās par tirdzniecību un tarifiem (GATT), ar ko tika uzsākta tirdzniecības daudzpusēja liberalizācija un tarifu mazināšana. PTO tika izveidota 1995. gadā, noslēdzoties  Urugvajas sarunu raundam. Šobrīd PTO līgumi un vienošanās skar preču (GATT) un pakalpojumu (GATS) tirdzniecību; intelektuālā īpašuma aspektus tirdzniecībā (TRIPS); tirdzniecības veicināšanu (TFA), lauksaimniecību produktu tirdzniecību, kā arī sanitāros / fitosanitāros un tirdzniecības tehnisko barjeru aspektus, subsīdijas, antidempingu, importa licencēšanu u.c. jautājumus. Vairākpusēji līgumi (tajos nav iesaistītas visas PTO dalībvalstis) regulē valsts pasūtījumu un tirdzniecību ar civilajiem gaisa kuģiem. ES un Latvija ir visu PTO līgumu dalībvalsts.

Līdz ar Latvijas iestāšanos Eiropas Savienībā (ES) 2004. gada 1. maijā ir mainījusies kārtība, kādā Latvija īsteno ārējās tirdzniecības politiku. Ārējās tirdzniecības politika ir ekskluzīvā ES kompetencē, tāpēc PTO ES dalībvalstis pārstāv Eiropas Komisija (EK). EK risina sarunas par tirdzniecības nolīgumiem un aizstāv ES intereses PTO visu 27 dalībvalstu vārdā. Vienlaikus katra ES dalībvalsts ir arī PTO dalībvalsts. ES nostāja PTO jautājumos tiek veidota ciešā EK un ES dalībvalstu sadarbībā – gan ES Padomes Tirdzniecības politikas komitejā, gan ES koordinācijas sanāksmēs Ženēvā. Šīs sanāksmes vada ES Padomes prezidējošā valsts, 2015. gada pirmajā pusē tā bija Latvija.

Latvija iesaistās arī PTO ikdienas darbā, uzņemoties dažādu PTO komiteju vadību. 2020. gadā Reģionālo tirdzniecības nolīgumu komiteju vadīja  vēstnieks – pastāvīgais pārstāvis PTO Mārtiņš Kreitus; 2016. gadā Budžeta, finanšu un administrācijas komiteju vadīja vēstniece – pastāvīgā pārstāve PTO Inga Ernstsone. Iepriekš Latvijas pārstāvji ir vadījuši arī Tirdzniecības tehnisko barjeru komiteju (2005. un 2006. gadā Marģers Krams) un Valsts tirdzniecības uzņēmumu darba grupu (2001. gadā Maija Manika).

Noderīga informācija:

·         Marakešas līguma par Pasaules Tirdzniecības organizācijas izveidošanu u.c. PTO līgumu teksts (LV)

·         Pārskats par Latvijas iestāšanos PTO (LV);

·         Protokols par Latvijas pievienošanos Marakešas līgumam par Pasaules Tirdzniecības organizācijas izveidošanu (LV un EN);

·         Eiropas Parlamenta faktu lapa par PTO (LV);

·         Informācija par Latvijas dalību PTO mājas lapā (EN).