Darbinieki

17.09.2021. 11:57

Bahtijors Hasans - Ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks, Pastāvīgais pārstāvis ANO Ženēvā

Dace Cildermane - pastāvīgā pārstāvja vietniece

Renārs Danelsons - padomnieks

Una Ķepīte - Pirmā sekretāre

Elīna Bračiņa – Trešā sekretāre

Gundega Goldšmite - lietvede