Latvijas divpusējās ekonomiskās attiecības ar Lietuvu

18.09.2023. 16:00

Lietuva ir viens no nozīmīgākajiem Latvijas ārējās tirdzniecības partneriem un abu valstu starpā pastāv stabilas ekonomiskās attiecības.

Plašāku informāciju par starptautisko tirdzniecību (preču un pakalpojumu apmaiņu) nodrošina Centrālā statistikas pārvalde un Latvijas Banka: