Latvijas saites

02.12.2014. 19:09

Noderīgas saites

Latvijas valsts institūcijas

Latvijas institūcijas un organizācijas Latvijas valsts portālā : https://www.latvija.lv/LV/WebLinks/European_union/inf_avoti-es/

Prezidenta kanceleja: http://www.president.lv

Ministru kabinets: http://www.mk.gov.lv

Latvijas Republikas Saeima: http://www.saeima.lv/

Saeimas Aizsardzības un iekšlietu komisija http://aizsardziba.saeima.lv/

Aizsardzības ministrija: http://www.mod.gov.lv/

Nacionālie bruņotie spēki: http://www.mil.lv/

Jūras spēku flotiles Krasta apsardzes dienests:  http://www.mrcc.lv/

Rekrutēšanas un Jaunsardzes centrs: http://www.rjc.gov.lv

Valsts aģentūra "Latvijas Kara muzejs": http://www.karamuzejs.lv/

Nacionālā aizsardzības akadēmija: http://www.naa.mil.lv/

Militārais žurnāls "Tēvijas sargs": http://www.sargs.lv/

Ārlietu ministrija: http://www.am.gov.lv/

Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariāts: http://www.es2015.lv/lv/

Valsts aģentūra "Latvijas institūts": http://www.li.lv/

Ekonomikas ministrija: http://www.em.gov.lv/

Valsts aģentūra "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra": http://www.liaa.gov.lv/

Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde: http://www.csb.gov.lv/

Latvijas Republikas Konkurences padome: http://www.competition.lv/

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs: http://www.ptac.gov.lv/

Valsts aģentūra "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs": http://www.latak.lv/

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija: http://www.sprk.gov.lv/

Tūrisma attīstības valsts aģentūra: http://www.tava.gov.lv/

Finanšu ministrija: http://www.fm.gov.lv/

Latvijas Republikas Valsts kase: http://kase.gov.lv/

Valsts ieņēmumu dienests: http://www.vid.gov.lv/

Iepirkumu uzraudzības birojs: http://www.iub.gov.lv/

VAS "Valsts nekustamie īpašumi": http://www.vni.lv/
Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija: http://www.iaui.gov.lv/
Valsts proves uzraudzības inspekcija: http://www.vpui.gov.lv/

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra: http://www.cfla.gov.lv/

Iekšlietu ministrija: http://www.iem.gov.lv/

Latvijas Valsts policija: http://www.vp.gov.lv/

Valsts robežsardze: http://www.rs.gov.lv/

Valats Policijas koledža: http://www.policijas.koledza.gov.lv/

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde: http://www.pmlp.gov.lv/

Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs: http://www.ic.iem.gov.lv/

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests: http://www.vugd.gov.lv/

Izglītības un zinātnes ministrija: http://www.izm.gov.lv/

Izglītības satura un eksaminācijas centrs: http://isec.gov.lv/

Studiju fonds: http://www.sf.gov.lv/

Izglītības kvalitātes valsts dienests: http://www.ikvd.gov.lv/

Valsts aģentūra "Profesionālās izglītības attīstības aģentūra": http://www.piaa.gov.lv/

Latviešu valodas apguves valsts aģentūra: http://www.valoda.lv/

Kultūras ministrija: http://www.km.gov.lv/

Latvijas Nacionālā opera: http://www.opera.lv

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija: http://www.mantojums.lv/

Latvijas Valsts arhīvu ģenerāldirekcija: http://www.arhivi.lv/

Latvijas Nacionālā bibliotēka: http://www.lnb.lv/

Latvijas Nacionālais mākslas muzejs: http://www.lnmm.lv/

Labklājības ministrija: http://www.lm.gov.lv/

Valsts darba inspekcija: http://www.vdi.lv/

Nodarbinātības valsts aģentūra: http://www.nva.gov.lv/

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra: http://www.vsaa.lv/

Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrija: http://www.varam.gov.lv/

Valsts reģionālās attīstības aģentūra: http://www.vraa.gov.lv/

Valsts vides dienests: http://www.vvd.gov.lv/

Valsts aģentūra "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra": http://www.meteo.lv/

Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija: http://www.lvaf.gov.lv/

Dabas aizsardzības pārvalde: http://www.daba.gov.lv/

SIA "Vides investīciju fonds": http://www.lvif.gov.lv/

Satiksmes ministrija: http://www.sam.gov.lv/

VSIA "Autotransporta direkcija": http://www.atd.lv/

VAS "Latvijas Valsts ceļi": http://www.lvceli.lv/

VAS "Ceļu satiksmes drošības direkcija": http://www.csdd.lv/

Valsts aģentūra "Civilās aviācijas aģentūra": http://www.caa.lv/

VAS "Latvijas Jūras administrācija": http://www.jurasadministracija.lv/

VAS "Latvijas dzelzceļš": http://www.ldz.lv/

VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs": http://www.lvrtc.lv/

VAS "Latvijas pasts": http://www.pasts.lv/

VAS "Latvijas gaisa satiksme": http://www.lgs.lv/

Tieslietu ministrija: http://www.tm.gov.lv/

Latvijas Republikas Satversmes aizsardzības birojs: http://www.sab.gov.lv/

Latvijas Republikas Naturalizācijas pārvalde: http://www.np.gov.lv/

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs: http://www.ur.gov.lv/

Latvijas Republikas Valsts zemes dienests: http://www.vzd.gov.lv/

Datu valsts inspekcija: http://www.dvi.gov.lv/

Tiesu administrācija: http://www.ta.gov.lv/

Valsts probācijas dienests: http://www.probacija.lv/

Valsts tiesu ekspertīžu birojs: http://www.vteb.gov.lv/

Valsts aģentūra "Maksātnespējas administrācija": http://www.mna.gov.lv/

Latvijas Republikas Patentu valde: http://www.lrpv.gov.lv/

VSIA "Latvijas Vēstnesis": http://www.vestnesis.lv/
Ieslodzījuma vietu pārvalde: http://www.ievp.gov.lv/

Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija: http://www.ugf.gov.lv/

Veselības ministrija: http://www.vm.gov.lv/

Garīgās veselības valsts aģentūra: http://www.gvva.gov.lv/

Katastrofu medicīnas centrs: http://www.nmpd.gov.lv/

Latvijas Pārtikas centrs: http://www.partikasdb.lv/

Valsts aģentūra "Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs": http://www.mvm.lv/

Rīgas Stradiņa universitāte: http://www.rsu.lv/

Veselības inspekcija: http://www.vi.gov.lv/

Valsts asinsdonoru centrs: http://www.vadc.lv/

Zāļu valsts aģentūra: http://www.vza.gov.lv/

Zemkopības ministrija: http://www.zm.gov.lv/

Lauku atbalsta dienests: http://www.lad.gov.lv/

VAS "Lauku attīstības fonds": http://www.lafo.gov.lv/

Pārtikas un veterinārais dienests: http://www.pvd.gov.lv/

Valsts meža dienests: http://www.vmd.gov.lv/

Valsts augu aizsardzības dienests: http://www.vaad.lv/

VAS "Latvijas valsts meži": http://www.lvm.lv/

Valsts aģentūra "Lauksaimniecības datu centrs": http://www.ldc.gov.lv/

VZBO "Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūts": http://www.lvaei.lv/

Latvijas Lauksaimniecības universitāte: http://www.llu.lv/

Pēc tematikas:

Baltijas jūras reģions:

Ziemeļu Padome un Ziemeļu Ministru padome: http://www.norden.org/

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija un Latvijas Republikas Vēstniecība nav atbildīgas par citu mājas lapu saturu!