Vēstniecības darbinieki

10.03.2021. 10:57

Āris Vīgants

Ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks (CV)

 

Pēteris Podvinskis

Vēstniecības vadītāja vietnieks
(politiskie, ekonomiskie, konsulārie jautājumi)