Latvijas ekonomiskās attiecības ar Spāniju

02.04.2019. 11:47

Spānija ir uzticams tirdzniecības partneris, ko apliecina stabils tirdzniecības apgrozījums.

Latvija galvenokārt eksportē uz Spāniju elektriskās iekārtas, augu valsts un pārtikas rūpniecības produktus; importē – augļus, dārzeņus, dzērienus un tekstilizstrādājumus. Latvija importē vairāk preču no Spānijas, nekā eksportē, kas liecina par negatīvu tirdzniecības bilanci un tradicionāli krasu atšķirību preču plūsmai.

Latvijas un Spānijas ekonomisko attiecību statistika