Latvijas un Spānijas divpusējās attiecības

02.04.2019. 11:46

Latvijas un Spānijas divpusējās attiecības ir tradicionāli ciešas un konstruktīvas, abu valstu starpā norit regulāra vizīšu apmaiņa, kā arī ir vērojams savstarpējās tirdzniecības pieaugums. 2011. gadā tika atzīmēta Latvijas un Spānijas diplomātisko attiecību atjaunošanas 20. gadadiena.