Latvijas un Spānijas divpusējās attiecības

22.03.2022. 17:16

Latvijas un Spānijas divpusējās attiecības ir tradicionāli ciešas un konstruktīvas, abu valstu starpā norit regulāra vizīšu apmaiņa, kā arī ir vērojams pakāpenisks savstarpējās tirdzniecības pieaugums. 2021. gadā atzīmējām Latvijas un Spānijas diplomātisko attiecību nodibināšanas simtgadi.