Latvijas vēstniece Beļģijā Aiga Liepiņa reģionālā vizītē apmeklē Ljēžu

31.05.2024. 14:41

2024. gada 30. maijā Latvijas vēstniece Beļgijā Aiga Liepiņa devās reģionālā vizītē uz Ljēžas pilsētu Valonijas reģionā, kuras ietvaros apmeklēja Ljēžas universitāti, reģiona pašvaldības mītni un bilingvālo Leonijas de Vahas skolu.

Lai pārrunātu līdzšinējos kontaktus un apmaiņas programmu īstenošanu starp Ljēžas universitāti un Latvijas augstskolām, kā arī pārrunātu sadarbības iespējas franču valodas pasniedzēju sagatavošanas un kvalifikācijas celšanas jomā, vēstniece tikās ar Ljēžas universitātes prorektoru, Starptautisko sakaru departamenta vadītāju, Valodu mācību centra direktoru un franču valodas programmas vadītāju. Tika prezentētas universitātes dažādās franču valodas apguves programmas un kursi, ts.k. pedagogiem un apspriestas turpmākās sadarbības iespējas izglītības jomā, t.sk. franču valodas mācīšanas popularizēšanas un pieejamības Latvijā sekmēšanā.

Pēc universitātes vizītes vēstniece un goda konsule devās uz pieņemšanu Ljēžas reģiona pašvaldībā, kur tikās ar Ljēžas provinces un pilsētas pārstāvjiem,  Valonijas loģistikas centra izpilddirektoru, kā arī Ljēžas teātra un Karaliskā filharmoniskā orķestra direktori.

Vizīte noslēdzās bilingvālā Leonijas de Vahas (Léonie de Waha) skolā, kur vēstniece iepazinās ar skolas darbības principiem un izglītības metodēm un piedalījās pāris stundās.  

Vizītes organizēšanā lielu atbalstu sniedza Latvijas goda konsule Valonijas reģionā Paskāle Rita (Pascale Ruth).

Latvijas Republikas valdībai un Beļģijas franču kopienai un Valonijas reģionam ir noslēgts divpusējās sadarbības līgums, kas parakstīts 2002. gada 12. jūlijā Rīgā. Latvijas Republikas un Valonijas-Briseles sadarbības ietvardokuments nosaka pušu sadarbības prioritāros virzienus, sadarbības  īstenošanas kārtību un veidu.