Latvijas ekonomiskās attiecības ar Izraēlu

07.06.2016. 14:58

Izraēla ir stabils Latvijas tirdzniecības partneris. Ekonomiskās sadarbības potenciālu apliecina arī pakāpeniski pieaugošais Latvijas preču eksports (2015. gadā: +60% salīdzinājumā ar 2010. gadu).

Preču eksporta kāpuma tempi sniedz pozitīvas izredzes sadarbības paplašināšanai tādās jomās kā ķīmijas, farmaceitiskā un biotehnoloģiju industrija, IKT un tūrisms.

Tradicionāli uz Izraēlu visvairāk tiek eksportēta koksne, taču nozīmīgi īpatsvaru veido arī pārtikas preču eksports. Importa struktūrā lielāko īpatsvaru veido ķīmiskās rūpniecības produkcija, kā arī plastmasas izstrādājumi.

Kā vienu no perspektīvākajiem sektoriem investīciju piesaistei no Izraēlas saskatām Latvijas iesācējuzņēmumu jeb start-up jomu.

Latvijas un Izraēlas ekonomisko attiecību statistika