Latvijas pilsonības jautājumi

26.06.2023. 17:11

Detalizēta informācija par Latvijas pilsonību, tai skaitā, dubultpilsonību, iesniedzamie dokumenti, kā arī aizpildāmās veidlapas pieejamas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē.

 

Dokumenti jāiesniedz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē, nosūtot tos pa pastu uz adresi: Čiekurkalna 1. līnija 1, k-3, Rīga, LV-1026. Nosūtot dokumentus pa pastu, dokumentu kopijām jābūt notariāli apliecinātām un legalizētām, izņemot personu apliecinoša dokumenta kopiju.

Ja pa pastu tiek nosūtīti  dokumentu oriģināli, tie atpakaļ tiks nosūtīti uz norādīto adresi kopā ar pieņemto lēmumu.

Dokumentiem, kas izsniegti Izraēlā un citās valstīs, kas ir Hāgas konvencijas "Par ārvalstu publisko dokumentu legalizācijas prasības atcelšanu" dalībvalsts, ir jābūt apliecinātiem ar Apostille izdevējvalsts atbildīgajā iestādē.

ES, Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstīs un Šveicē izdotas dzimšanas apliecības un citi publiski dokumenti ir izmantojami Latvijā bez īstuma apliecināšanas.

Dokumentiem, kas izsniegti valstī, kas nav pievienojusies 1961.gada 5.oktobra Hāgas konvencijai, jābūt legalizētiem izdevējvalsts atbildīgajā iestādē un Latvijas Ārlietu ministrijas Konsulārajā departamentā vai pārstāvniecībā.

Detalizētāka informācija par ārvalstīs izdotu dokumentu atzīšanu Latvijā pieejama šeit.

Ārvalstīs izsniegtiem dokumentiem, kas nav angļu, krievu, vācu vai franču valodā, jābūt pievienotam notariāli apliecinātam tulkojumam latviešu vai kādā no minētajām valodām.

 Fiziskas personas datu (vārda, uzvārda, personas koda un citu iesniegumā norādīto personas datu) apstrādes tiesiskais pamats ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta c) apakšpunkts. Latvijas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību ārvalstīs juridiskais pienākums ir apstrādāt personas datus saskaņā ar Ministru Kabineta 24.09.2013. noteikumiem Nr. 974 „Kārtība, kādā personu reģistrē par Latvijas pilsoni”.