Pases/personas apliecības (eID) noformēšana

30.08.2023. 13:28

Saskaņā ar 2021. gada 10. jūnija grozījumiem Personu apliecinošo dokumentu likumā Latvijas valstspiederīgajiem, kas Fizisko personu reģistram ir paziņojuši par savu dzīvesvietu ārvalstīs, eID karte ir obligāts personu apliecinošs dokuments no 2025.gada 1.janvāra. 

Pakalpojums ir pieejams personām, kuras pastāvīgi dzīvo Izraēlā un paziņojušas par savu dzīvesvietu.

Apmeklētāji pases/eID noformēšanai vēstniecībā tiek pieņemti tikai pēc iepriekšēja pieraksta. 

Pieteikties apmeklējumam - https://pieraksts.mfa.gov.lv/lv/izraela

Lai noformētu pasi/eID:

  1. personai vēstniecībā jāierodas personīgi. Bērnam, kas jaunāks par 15 gadiem, ir jāierodas kopā ar vecāku vai aizbildni - Latvijas valstspiederīgo.
  2. līdzi jāņem:
    • Latvijas pase/eID karte (vai policijas izziņa par dokumenta zudumu);
    • viena krāsaina fotogrāfija (3,5cm x 4,5cm; balts fons; bez brillēm; ikdienišķa sejas izteiksme bez smaida);
    • bankas norēķinu karte;
    • bērnam (ja dokuments tiek izgatavots pirmo reizi) jāuzrāda dzimšanas apliecība, lēmums par personas koda piešķiršanu un vecāka personu apliecinošs dokuments.

Lēmums par personas koda piešķiršanu

Lai noformētu pasi un eID Izraēlā dzimušam bērnam,  bērns vispirms ir jāreģistrē par Latvijas pilsoni vai nepilsoni. Pieteikties pases un eID noformēšanai bērnam var pēc tam, kad esiet saņēmuši lēmumu par Latvijas personas koda piešķiršanu.

Cenrādis

Pakalpojums

EUR

pase un personas apliecība

75.00

personas apliecība

55.00

pase

70.00

pase un personas apliecība (bērniem līdz 20 gadu vecumam, pensionāriem,

I un II grupas invalīdiem, uzrādot invaliditāti apliecinošu dokumentu)

60.00

personas apliecība (bērniem līdz 20 gadu vecumam, pensionāriem,

I un II grupas invalīdiem, uzrādot invaliditāti apliecinošu dokumentu)

45.00

pase (bērniem līdz 20 gadu vecumam, pensionāriem,

I un II grupas invalīdiem, uzrādot invaliditāti apliecinošu dokumentu)

55.00

Cik ātri tiek izgatavota pase un eID

Pases un personas apliecības tiek izgatavotas Latvijā, tādēļ lūdzam rēķināties, ka gatavos dokumentus saņemsiet 4 - 8 nedēļu laikā pēc dokumentu iesniegšanas. 

Fotogrāfijas

Pase un eID tiek izgatavota ar Jūsu līdzpaņemtu pases fotogrāfiju. Izmantot var tikai profesionālos foto salonos izgatavotu fotogrāfiju, kas nav vecāka par 3 mēnešiem. Nav derīgas momentfoto kabīnēs izgatavotas fotogrāfijas!

Pirkstu nospiedumi un paraksts

Personām, kas vecākas par 12 gadiem, pases un eID pieteikuma noformēšanas brīdī tiks noņemti pirkstu nospiedumi. Pases un eID pieteikumā ir jāparakstās personām, kas vecākas par 10 gadiem.

Bērnu datu ierakstīšana vecāku pasēs

Vecāku pasēs var ierakstīt datus par bērniem līdz 18 gadiem tikai tad, ja šādi dati ir iekļauti Latvijas Republikas Fizisko personu reģistrā. Pasē var iekļaut datus par bērniem, kas ir Latvijas valstspiederīgie (ir Latvijas Republikas personas kods), kā arī bērniem, kas nav Latvijas valstspiederīgie. Par bērnu datu ierakstīšanu vecāku pasēs tiek iekasēta konsulārā nodeva 40 EUR apmērā. 

Fiziskas personas datu (vārda, uzvārda, personas koda un citu iesniegumā norādīto personas datu) apstrādes tiesiskais pamats ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta c) apakšpunkts. Latvijas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību ārvalstīs juridiskais pienākums ir apstrādāt personas datus saskaņā ar Ministru Kabineta 21.02.2012. noteikumiem Nr. 134 “Personu apliecinošu dokumentu noteikumi”.