Vēstnieks Māris Klišāns darba vizītē apmeklē Barselonu

21.05.2021. 21:17

No 19.maija līdz 21.maijam Latvijas vēstnieks Spānijā Māris Klišāns darba vizītē apmeklēja Barselonu, lai tiktos ar Barselonas biznesa, uzņēmēju un radošo institūciju pārstāvjiem un veicinātu sadarbību starp Latviju un Kataloniju ekonomikas, uzņēmējdarbības, kultūras izglītības jomās. Nozīmīgs darba vizītes mērķis bija arī tikšanās ar Latvijas diasporas pārstāvjiem un Latvijas Goda konsulāta Barselonā apmeklējums. Kā arī vēstnieks apmeklēja Barselonas piepilsētā izvietoto Latvijas uzņēmuma  Printful ražotni.

Ekonomisko sakaru veicināšanas nolūkā vēstniekam 20.maijā notika tikšanās ar Katalonijas uzņēmumu un uzņēmumu organizāciju konfederācijas prezidentu Žosepu Sančesu Libra (Josep Sánchez Llibre) un 21.maijā -  ar Barselonas Tirdzniecības kameras prezidenti Moniku Roku Aparisi (Mònica Roca i Aparici). Vēstnieks iepazīstināja abu organizāciju pārstāvjus ar Latvijas investīciju vides priekšrocībām, prioritārajiem sektoriem, kā, piemēram, ar informāciju tehnoloģiju nozari, biomedicīnas, transporta un loģistikas nozarēm. Vēstnieks aicināja organizācijas informēt tās biedrus par investīciju iespējām Latvijā, izmantojot Eiropas Savienības dalībvalstu privilēģijas brīvu preču, pakalpojumu, kapitāla un darba spēka apritei. Kā nozīmīgu ekonomiskās sadarbības vecināšanas aspektu vēstnieks minēja tiešo lidojumu savienojumu starp Rīgu un Barselonu. Tāpat abu iestāžu amatpersonas tika informētas par nozīmīgo Rail Baltica projektu, kura realizācijā Latvijā piedalās arī Spānijas uzņēmumi. To ieguldījums Rail Baltica posma Latvijā izbūvē ir nozīmīgs, jo Spānijas uzņēmumiem ir ilggadēja pieredze un zināšanas dzelzceļa loģistikas jomā. Vēstnieks aicināja Spānijas uzņēmumus arī turpmāk piedalīties izsludinātajos Rail Baltica iepirkumos.

Sadarbības izglītības jomā veicināšanā vēstnieks M.Klišāns 20.maijā tikās ar Katalonijas Politehniskās universitātes vicerektoru Huanu Perezu (Juan Perez). Puses apmainījās ar informāciju par aktualitātēm augtākās izglītības jomā. Vēstnieks informēja Katalonijas Politehniskās universitātes vicerektoru par Latvijas augstskolu interesi aktivizēt sadarbību izglītības jomā un aicināja Spānijas studentus izmantot iespējas studēt Latvijas universitātēs. Vēstnieks īpaši uzsvēra, ka ņemot vērā IT un komunikācijas tehnoloģiju nozares pieaugošo nozīmi, Latvijas universitātes, īpaši, Rīgas Tehniskā universitāte turpina darbu pie minēto nozaru studiju programmu modernizēšanas un pilnveidošanas.

Kultūras sakaru vecināšanas nolūkos vēstnieks tikās ar Barselona nozīmīgāko mūzikas telpu (koncertzāļu)  Palau de la Musica un L’Auditori pārstāvjiem, lai informētu par Latvijas mūziķu starptautiskajiem  panākumiem  un lūgtu koncertdzīves organizatorus aicināt Latvijas māksliniekus koncertēt Barselonā.

Apmeklējot Latvijas uzņēmuma Prinful filiāli Barselonā, ražotnes vadītājs Hektors Madrigals (Hector Madrigal) iepazīstināja ar ražotnes darbu un tās starptautisko komandu. Tikšanās laikā sarunas dalībnieki bija vienoti, ka Latvijas un Spānijas diplomātisko attiecību simtgades kontekstā Prinful ir lielisks piemērs starpvalstu ekonomisko sakaru veicināšanā, - Latvijas uzņēmums attīstās un investē Spānijā, tādejādi radot darba vietas un izaugsmi Spānijā.

Apmeklējot Latvijas Goda konsulātu Barselonā,  vēstnieks pateicās Goda konsulam Rikardo Tobaram (Ricardo Tobar) par viņa aktīvo darbu Latvijas un Katalonijas reģiona kontaktu veicināšanā, īpaši ekonomikas jomā, kā arī par atbalstu, ko Latvijas Goda konsulāts sniedz Latvijas valstspiederīgajiem Katalonijas reģionā. Tāpat vēstnieks un Goda konsuls pārrunāja turpmākos plānus Latvijas atpazīstamības reģionā veicināšanā, rezumējot, ka papildus ekonomiskajai sadarbībai nākotnē jāstrādā  pie kultūras un izglītības sakaru attīstīšanas.

Tikšanos ar Barselonas apkārtnē dzīvojošajiem Latvijas diasporas pārstāvjiem organizēja  Goda konsuls, uz tikšanos uzaicinot tos Latviešu kopienas pārstāvjus ar kuriem viņam izveidojusies aktīva sadarbība. Vēstnieks pastāstīja par Latvijas valdības pieņemtajiem dokumentiem diasporas politikā, ikdienas  aktualitātēm un iespējām pieteikt projektus diasporas atbalsta projektu programmās, tai skaitā, par projektiem digitālajās platformās, kas pandēmijas apstākļos ļauj latviešiem atrast domubiedrus ne tikai savā valstī, bet sazināties un apvienoties ar citiem latviešiem pasaulē. Noslēgumā vēstnieks informēja par Latvijas vēstniecības Spānijā sniegtajiem konsulārajiem pakalpojumiem un atbildēja uz jautājumiem. Tikšanās notika, ievērojot pandēmijas dēļ noteiktos pulcēšanās ierobežojumus.