Vēstniecība, sadarbībā ar LIAA, rīko tirdzniecības misiju Spānijā

18.05.2023. 11:33

2023.gada 18.maijā  Latvijas vēstniecība Spānijā, sadarbībā ar LIAA un Latvijas goda konsulu Barselonā Ricardo Tobar, Barselonā rīkoja Latvijas Tirdzniecības misiju, ar mērķi veicināt kontaktu veidošanu starp Latvijas prioritāro nozaru uzņēmējiem un Spānijas partneriem. Latvijas delegāciju pārstāvēja LIAA Eksporta veicināšanas nodaļas vadītājs Kaspars Abiks, Latvijas Informācijas un Komunikāciju Tehnoloģijas (IKT)  nozares uzņēmumi AdvanGrid, Simple Charge, SWH Sets un Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas pārstāvji.

Atklājot tirdzniecības misijas semināru, vēstnieks Māris Klišāns uzsvēra Spānijas tirgus plašās iespējas Latvijas uzņēmējiem un aicināja izmantot tirdzniecības misiju, lai iepazītos ar klātesošajām Spānijas puses asociācijām un uzņēmējiem. Tāpat vēstnieks atzīmēja, ka Spānijas tirgus Latvijas uzņēmējiem var atvērt durvis  tālākai sadarbības attīstīšanai Āfrikas un Latīņamerikas valstīs.

Tirdzniecības misijas dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar Katalonijas Darba devēju konfederāciju, Barselonas Tirdzniecības kameras, Katalonijas reģiona tehnoloģiju un inovāciju centra EURECAT darba virzieniem un prioritārajiem sektoriem, kas  ietver arī IKT, bio-medicīnu un farmāciju. Tāpat Spānijas pusi tirdzniecības misijā pārstāvēja Biocat, Pimec, Barcelona Activa asociācijas, LEITAT Tehnoloģiju centrs, Parc Tauli Universitātes slimnīca un citi Latvijas IKT un medicīnas sektora potenciālie sadarbības partneri.

LIAA Eksporta veicināšanas nodaļas vadītājs Kaspars Abiks klātesošos iepazīstināja ar Latvijas, kā Ziemeļu reģiona valsts, priekšrocībām, valsts attīstības vīziju, prioritārajām investīciju nozarēm un galvenajām eksporta nozarēm, uzsverot Latvijas uzņēmēju specializāciju IKT, farmācijas industrijas un biomedicīnas sektoros. Spānijas puse apstiprināja, ka Latvija ir jauns un vēl pilnībā  neatklāts tirgus Spānijas uzņēmējiem, kur saredz daudz sadarbības iespējas.

Tāpat, pēc vēstniecības uzaicinājuma, Tirdzniecības misijā piedalījās Andoras Ekonomiskās attīstības aģentūras pārstāve Marta Amorós. Barselona kā sava veida starta punkts Latvijas un Spānijas biznesa iespēju veicināšanai tika izvēlēta arī sakarā ar Andoras ģeogrāfisko robežošanos ar Kataloniju, un tas ļauj veidot kontaktus ar valsti, kas tuvāko gadu laikā parakstīs Asociācijas nolīgumu ar ES.