Vēstnieks pārstāv kultūras ministri Eiropas Savienības kultūras ministru neformālajā sanāksmē

03.10.2023. 15:47

2023.gada 26. septembrī vēstnieks Spānijā Māris Klišāns pārstāvēja kultūras ministri Agnesi Loginu Eiropas Savienības kultūras ministru neformālajā sanāksmē Kaseresā, Spānijā.

Sanāksmes ietvaros, uzrunājot klātesošos, vēstnieks atzīmēja, ka kultūrai ir izšķiroša nozīmē demokrātijas aizsardzībā un labākas sabiedrības veidošanā, kas būtu tolerantāka, kritiski domājoša, vienlīdzīgāka un aicināja Eiropai uzņemties iniciatīvu, kas palīdzētu panākt atsevišķa kultūras mērķa ieviešanu ANO ilgtspējīgas attīstības programmā pēc 2030. Tāpat sanāksmes ietvaros vairākkārtīgi izskanēja nepieciešamība strādāt kopā, lai iekļautu kultūru kā ilgtspējīgas attīstības virzītājspēks gan reģionālajās, nacionālajās un ES politikās. Sanāksmē tika pausts stingrs nosodījums Krievijas izvērstajam karam Ukrainā, pret tās tautu un kultūras identitāti, kā arī savās uzrunās daudzu dalībvalstu pārstāvji uzsvēra sniegtā atbalsta nozīmi Ukrainas kultūras mantojuma saglabāšanai un digitalizācijai.

Sanāksmes rezultātā tika apstiprināta kopīga deklarācija, kas uzsver kultūras nozīmi kā būtisku sabiedrisko labumu, kam ir ietekme gan uz ekonomiku, sociālo jomu un vidi.