Vēstnieks atklāj Ziemeļvalstu-Baltijas paviljonu starptautiskajā viedo pilsētu izstādē “Smart City Expo World Congress 2023”

08.11.2023. 14:08

2023.gada 7.novembrī Latvijas vēstnieks Spānijā Māris Klišāns, kopā ar Ziemeļvalstu un Baltijas valstu vēstniecību Spānijā Norvēģijas, Zviedrijas, Somijas un Lietuvas kolēģiem atklāja Ziemeļvalstu-Baltijas paviljonu starptautiskajā viedo pilsētu izstādē “Smart City Expo World Congress 2023”.

Atklājot izstādi vēstnieks atzīmēja Latvijas un pārējo Baltijas valstu ciešās saites ar Ziemeļvalstīm politikas, ekonomikas, kultūras  jomās, un norādīja, ka saites ar Ziemeļu kaimiņiem tiek  stiprinātas arī šeit, esot daļai no Ziemeļvalstu Baltijas paviljona starptautiskajā viedo pilsētu izstādē “Smart City Expo World Congress 2023”. Tāpat vēstnieks uzsvēra, ka Latvijas uzņēmēju dalība starptautiskā izstādē rada atpazīstamību Latvijas vārdam kā Spānijā, tā reģionā un starptautiski, un pauda gandarījumu, ka Latvijas uzņēmēji izstādē piedalās jau trešo gadu. 

Izstādes ietvaros, tiekoties ar LIAA pārstāvjiem un izstādes dalībniekiem no Latvijas, vēstnieks atzīmēja, ka dalība starptautiskajā izstādē ir nozīmīga iespēja Latvijas uzņēmējiem iepazīstināt starptautisko vidi ar Latvijas uzņēmēju radītajām idejām un inovācijām, kā arī paplašināt kontaktu loku un attīstīt starptautisko partnerību tīklu.

Šī ir trešā “Smart City Expo World Congress” izstāde, kurā Latvija piedalās klātienē Ziemeļvalstu-Baltijas paviljonā kopā ar Zviedrijas, Norvēģijas Somijas, Lietuvas un Dānijas uzņēmumiem un pilsētām. Latvijas uzņēmēju dalību Ziemeļvalstu-Baltijas paviljonā koordinēja LIAA. Latvijas mērķis šajā izstādē bija prezentēt Latvijas viedās pilsētas ekosistēmu kā savstarpēji papildinošu dažādu sektoru un jomu pārstāvju kopu, demonstrējot gan individuālu risinājumu novitāti, gan spēju sadarboties un pielāgoties, kas ir būtisks elements inovatīvu risinājumu radīšanai un starptautisko partnerību un Eiropas Savienības fondu finansējuma piesaistīšanai.

Izstāde pulcēja vairāk kā 25 000  apmeklētājus un vairāk nekā 1000 dalībnieku no uzņēmumiem un pilsētām no vairāk nekā 140  valstīm. Gan dalībnieki, gan apmeklētāji bija pasaules līmeņa uzņēmumi, viedo tehnoloģiju nozares līderi, IT un jaunuzņēmumi (start-up), kas piedalījās izstādē, lai prezentētu savus jaunākos risinājumus, idejas un inovācijas, kas strauji attīsta mūsdienu pasauli.