Vēstnieks piedalās Andoras Konstitūcijas dienas atzīmēšanas pasākumos

14.03.2024. 11:52

2024.gada 14.martā Latvijas vēstnieks Andoras Firstistē Māris Klišāns darba vizītē apmeklēja Andoru, lai piedalītos Andoras Konstitūcijas dienas atzīmēšanas oficiālajos pasākumos. Vēstnieks tikās ar Andoras ārlietu ministri Imma Tor, Andoras Parlamenta prezidentu Carles Ensenyat un citiem Andoras valdības pārstāvjiem, pārrunājot nepieciešamība turpināt divpusējo sadarbību politiskajā un ekonomiskajā jomā, kā arī sadarbību starptautiskajās organizācijās un ES jautājumos, ņemot vērā Andoras un ES sarunu par Asociācijas līguma noslēgšanu.

Papildus, 14.martā vēstnieks piedalījās Eiropas Savienības pārstāvniecības Andorā rīkotajā ES diplomātisko pārstāvniecību pārstāvju Andorā sanāksmē. Vēstnieki tika informēti par Andoras iekšpolitikas un ārpolitikas aktualitātēm.  Ārlietu ministre Imma Tor detalizēti izklāstīja Andoras sarunu ar ES par Asociācijas līguma noslēgšanas nobeiguma posmu un  par aktīvo valdības darbu, informējot  iedzīvotājus par līguma noslēgšanas nepieciešamību. Tāpat ministre norādīja, ka intensīvi tiek strādāts, lai sagatavotos referendumam par Līguma stāšanos spēkā.

 

Informācijai

Kopš 2020.gada oktobra M.Klišāns ir Latvijas Republikas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Spānijas Karalistē ar rezidenci Madridē, un no 2021.gada 12.marta, līdz ar akreditācijas vēstules iesniegšanu Andoras Firstistes valsts vadītājam – līdzprincim Urgelas bīskapam, Viņa Ekselencei Žuanam Enrikam Vivesam Siciliam (Joan Enric Vives Sicília), pilda arī nerezidējošā vēstnieka funkcijas Andoras Firstistē.

Andoras Firstistes politiskajā sistēmā ir noteikti divi valsts vadītāji - līdzprinči: Urgelas bīskaps un Francijas prezidents. Vēstnieki akreditējas Andorā, līdz ar akreditācijas vēstuļu iesniegšanu vienam no līdzprinčiem. Akreditācijas process tiek formāli pabeigts ar iesniegtām akreditācijas vēstulēm abiem Andoras Firstistes vadītājiem.

Diplomātiskās attiecības starp Latvijas Republiku un Andoras Firstisti nodibinātas 1996.gada 27.augustā.