Civilstāvokļa aktu reģistrācija pārstāvniecībā, atkārtotas dzimšanas, laulības, miršanas apliecības saņemšanas kārtība

25.04.2024. 13:43

Civilstāvokļa aktu reģistrācija pārstāvniecībā

Pakalpojums ir pieejams personām, kuras pastāvīgi dzīvo ārvalstīs un Fizisko personu reģistrā ir norādījušas savu dzīvesvietu vēstniecības konsulārajā apgabalā t.i. Ungārijā, Slovēnijā, Horvātijā vai Melnkalnē.

Apmeklētāji pārstāvniecībās pakalpojuma saņemšanai tiek pieņemti tikai iepriekšēja pieraksta kārtībā. Informāciju par pieteikšanās kārtību lūdzam skatīt pārstāvniecības mājas lapā.

Civilstāvokļa aktu reģistrācija ietver laulības, dzimšanas un miršanas fakta reģistrāciju, kuru Latvijas valstspiederīgajiem ārvalstīs izņēmuma gadījumos veic Latvijas pārstāvniecībās saskaņā ar Latvijas tiesību aktiem. Katra civilstāvokļa akta reģistrācija tiek veikta vienu reizi: ja attiecīgā ārvalsts iestāde to jau ir veikusi, Latvijas vēstniecībai nav tiesības reģistrēt civilstāvokļa aktu atkārtoti.

Dzimšanas reģistrācija - skat. sadaļu Pilsonības jautājumi

Ja personas dzimšanas faktu ārvalsts kompetentajās iestādēs kādu apsvērumu dēļ nav iespējams reģistrēt, bērna dzimšanu reģistrē Latvijas pārstāvniecībā. Bērna dzimšanu reģistrē pēc tēva vai mātes, vai viņu abu mutvārdu vai rakstveida pieteikuma. Par bērna dzimšanu ir jāpaziņo viena mēneša laikā pēc bērna piedzimšanas. Paziņojot par bērna piedzimšanu, jāiesniedz ārstniecības iestādes vai ārsta izziņa, kas apliecina dzimšanas faktu.

Bērna reģistrēšana pārstāvniecībā iespējama tikai tajā gadījumā, ja vismaz viens no vecākiem ir Latvijas valstspiederīgais. 

Laulību noslēgšana vēstniecībā

Vēstniecība ārvalstīs dzīvojošo Latvijas pilsoņu un nepilsoņu laulību reģistrē tikai izņēmuma gadījumā, t.i., ja līgavaiņa vai līgavas dzīvību apdraud slimība vai citos steidzamos gadījumos, ja laulības noslēgšana dzimtsarakstu nodaļā Latvijā vai attiecīgajā ārvalstī nav iespējama.

Plašāka informācija par laulību noslēgšanu pieejama Tieslietu ministrijas mājas lapā – www.tm.gov.lv

Miršanas reģistrācija

Ja personas nāves faktu ārvalsts kompetentajās iestādēs kādu apsvērumu dēļ nav iespējams reģistrēt, miršanu reģistrē vēstniecībā. Paziņojot par miršanas faktu, paziņotājs uzrāda savu personu apliecinošu dokumentu un dokumentu, kas apliecina miršanas faktu. Mirušās personas pase / eID ir jānodod Latvijas pārstāvniecībā.

Atkārtota civilstāvokļa reģistrācijas aktu izsniegšana

Atkārtotus civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecinošus dokumentus izsniedz jebkura dzimtsarakstu nodaļa, pārstāvniecība vai Tieslietu ministrija neatkarīgi no laulības noslēgšanas vietas vai dzimšanas un miršanas fakta reģistrācijas vietas.

Atkārtotus civilstāvokļa reģistrācijas aktus (dzimšanas, laulības un miršanas apliecības) var pieprasīt:

1.    Izmantojot e-pakalpojumu "Atkārtotas dzimšanas, laulības vai miršanas apliecības vai izziņas no dzimšanas, laulības vai miršanas reģistra pieprasīšana"

Pakalpojums sniedz iespēju veikt dzimšanas apliecības, laulības apliecības vai miršanas apliecības izprasīšanu sev, savam nepilngadīgajam bērnam vai arī par mirušu radinieku, kā arī, pēc nepieciešamības, pasūtīt izprasāmā dokumenta legalizāciju (informācija par dokumenta apliecināšanu pieejama šeit). Izmantojot e-pakalpojumu ir iespējams norādīt, kur vēlaties dokumentu saņemt Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentā vai Dzimtsarakstu nodaļā vai Latvijas pārstāvniecībā ārvalstīs.

2.    Vēršoties Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentā vai Dzimtsarakstu nodaļā, nosūtot elektroniski parakstītu iesniegumu uz Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta oficiālo e-pasta adresi Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. vai attiecīgās dzimtsarakstu nodaļas oficiālo e-pasta adresi.

E-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
Mājaslapa: https://www.tm.gov.lv/lv/cits/lv-ministrija-struktura-dd-html

3.    Ar Latvijas diplomātiskās vai konsulārās pārstāvniecību starpniecību

Pakalpojums ir pieejams personām, kuras pastāvīgi dzīvo ārvalstīs un Fizisko personu reģistrā ir norādījušas savu dzīvesvietu ārvalstīs.

Apmeklētāji pārstāvniecībās tiek pieņemti tikai iepriekšēja pieraksta kārtībā. Aicinām pieteikt apmeklējumu telefoniski vai sazinoties ar , rakstot e-pastu.

Lai pārstāvniecībā saņemtu atkārtotu dzimšanas, laulības vai miršanas apliecību vai civilstāvokļa reģistrācijas faktu apliecinošu izziņu, personai jāaizpilda un jānosūta iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, uz e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. vai, ierodoties vēstniecībā personīgi.

Dokumentu iespējams izprasīt kopā ar Daudzvalodu standarta veidlapu, ko izsniedz saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/1191.

Daudzvalodu standarta veidlapas visā Eiropas Savienības teritorijā tiek ieviestas kopš 2019. gada 16. februāra un to ieviešanas mērķis ir vienkāršot vienā dalībvalstī izdotu publisku dokumentu uzrādīšanu citās dalībvalstīs, novēršot nepieciešamību pēc dokumentu tulkošanas.

Daudzvalodu veidlapa tiek pievienota dalībvalsts iestādes izdotam publiskam dokumentam un tai nav juridiska spēka, kā arī tā nav lietojama atsevišķi bez publiskā dokumenta, uz kuru tā attiecas.

Par katru vienā svešvalodā izsniegtu daudzvalodu standarta veidlapu pārstāvniecībā tiek iekasēta konsulārā atlīdzība – 40,- EUR.

Papildus informācija. Saskaņā ar Civilstāvokļu aktu reģistrācijas likuma 6. panta trešo daļu personai, kurai ārvalsts iestādē jāiesniedz civilstāvokļa akta reģistrāciju apliecinošs dokuments (dzimšanas, laulības vai miršanas apliecība), kas izsniegts dzimtsarakstu nodaļā LPSR Laulības un ģimenes kodeksā paredzētajā kārtībā, ir pienākums izprasīt jaunu dokumentu.

Maksa par dokumentu saņemšanu.

Valsts nodeva par viena dokumenta (atkārtotas dzimšanas, laulības vai miršanas apliecības) saņemšanu ir 7 EUR.

Konsulārā nodeva par izziņas sagatavošanu - 40,- EUR.

Konsulārā nodeva par daudzvalodu veidlapas sagatavošanu - 40,- EUR.

* Fiziskas personas datu (vārda, uzvārda, personas koda un citu iesniegumā norādīto personas datu) apstrādes tiesiskais pamats ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta c) apakšpunkts. Latvijas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību ārvalstīs juridiskais pienākums ir apstrādāt personas datus saskaņā ar Ministru kabineta 03.09.2013. noteikumiem Nr. 761 “Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem”.