Vēstniecība

16.08.2023. 14:34

Agnese KALNIŅA

vēstniece

 

VĒSTNIECĪBAS DARBINIEKI

Maija Bišofa

padomniece

Antra Bērziņa

lietvede

Sabina Jasarevica (Sabina Jasarevic)

vēstniecības sekretāre

Gābors Leņģels (Gábor Lengyel)

vēstniecības mājas pārvaldnieks