Norisinās reģionālā vizīte Štīrijas galvaspilsētā Grācā

08.11.2023. 16:14

7. novembrī Latvijas vēstniece Austrijā Guna Japiņa un LIAA pārstāvniecības vadītāja Austrijā Inga Ulmane reģionālā vizītē apmeklēja Štīrijas federālās  zemes galvaspilsētu Grācu.

Reģionālās vizītes mērķis bija attīstīt Latvijas un Štīrijas ekonomisko sadarbību, jo sevišķi viedās mobilitātes, biomedicīnas un kokrūpniecības jomā. Ar šī gada 1.novembri Grācā, Klosterwiesgasse ir uzstādīts LMT risinājums satiksmes plūsmas analīzei. Pēc šī 6 mēnešu pilotprojekta noslēguma Latvija ir ieinteresēta, lai tas tiktu paplašināts un vajadzības gadījumā pielāgots Grācas un eventuāli citu pilsētu vajadzībām. Tāpat Grācā atrodas pasaules lielākā biomateriālu banka ar vairāk nekā 20 miljoniem cilvēka bioloģiskā patogēna paraugiem. Apvienojot šo datu analīzi ar Latvijas medicīnas inovāciju tehnoloģiju un risinājumu un farmācijas uzņēmumu potenciālu, iespējams attīstīt nozīmīgu sadarbības virzienu.

Tiekoties ar Štīrijas landtāga prezidenti Manuelu Komu (Manuela Khom), tika pārrunāti arī šodienas izaicinājumi demokrātijai un iekšējās drošības riski, jo sevišķi nelegālās migrācijas jomā, ar kuriem atšķirīgos kontekstos saskaras gan Štīrija, gan Latvija.

Sarunā ar Štīrijas federālās zemes valdības vadītāju Kristoferu Dreksleru (Christopher Drexler) un par Eiropas, starptautiskās sadarbības, izglītības un personāla jautājumiem atbildīgo landrātu Verneru Amonu (Werner Amon, MBA), tika akcentēta arī sadarbība kultūrā un kokapstrādē, kā arī šodienas ģeopolitiskie izaicinājumi, kuru pārvarēšanā ir būtiska Eiropas vienotības saglabāšana un noturība pret populismu. Vēstniece ar Štīrijas amatpersonām pārrunāja to, cik būtisks ir Austrijas sniegtais humanitārais atbalsts Ukrainai un tās reģioniem, un ES paplašināšanās nozīmi, kurā izšķirošs ir katras kandidātvalsts sniegums, tuvinoties ES.

Tiekoties ar Grācas birģermeistari Elki Kāru (Elke Kahr), tika pārrunāti arī pilsētattīstības izaicinājumi, jo sevišķi transporta jomā un ilgstpējīgas būvniecības jomās. Grāca ir otra lielākā Austrijas pilsēta un tajā darbojas 8 augstākās izglītības iestādes. Tādēļ Grācas iedzīvotāji ir vieno no jaunākajiem Austrijā, un transporta politikai būtu jābūt vēl vairāk vērstai uz autotransporta izmantošanas samazināšanu. Vēstniece parakstījās Grācas Zelta grāmatā, pateicoties par silto uzņemšanu un novēlot arī turpmāk sniegt ieguldījumu gan pilsētnieku, gan visas Eiropas labumam.

LIAA pārstāvniecības vadītāja Austrijā Inga Ulmane, tiekoties ar Štīrijas Kokrūpniecības klastera (Holzcluster Steiermark GmbH) Starptautiskās sadarbības vadītāju Višnu Koščaku (Visnja Koscak), iezīmēja jau pastāvošo sadarbību kokrūpniecības un metālapstrades nozarēs, kā arī ieskicēja plānu tālākām aktivitātēm, lai veicinātu sadarbību starp abu valstu uzņēmumiem šajās nozarēs. Puses apsprieda sadarbības iespējas apmācībā un ilgtspējīgas būvniecības veicināšanā, kā arī eksportā un investīciju piesaistē aprites ekonomikas attīstībai. Štīrija Austrijā tiek dēvēta par tās zaļo sirdi, tādēļ kokrūpniecība un mežrūpniecība ir viena no visattīstītākajām nozarēm, kas ir ieinteresēta starptautiskās sadarbības paplašināšanā.

Savukārt, tiekoties ar Grācas pilsētas Satiksmes departamenta Ceļu vadības biroja pārstāvi Elizabeti Burghardu (Elisabeth Burghard), kopīgi tika apskatīts minētais LMT pilsētas satiksmes vadības risinājums, kā arī apspriesti citi satiksmes izaicinājumi pilsētā un pašvaldībā, kā arī Latvijas uzņēmēju radītās tehnoloģijas to risināšanai.