Vīnē norisinās Pirmais Baltijas-Austrijas Ekonomikas forums

19.12.2023. 16:08

27. novembrī Vīnē norisinājās pirmais Baltijas valstu un Austrijas Ekonomikas forums, ko rīkoja Austrijas Tirdzniecības kamera (Wirtschaftskammer Österreich), Latvijas, Igaunijas un Lietuvas vēstniecības Vīnē un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras pārstāvniecība Austrijā.

Baltijas-Austrijas Ekonomikas foruma mērķis bija iepazīstināt Austrijas uzņēmējus ar investīciju iespējām visās trijās Baltijas valstīs, to uzņēmējdarbības vidi un Baltijas uzņēmēju piedāvājumu Austrijas tirgum.

Atklājot Ekonomikas foruma Latvijas sadaļu, Latvijas vēstniece Austrijā Guna Japiņa uzsvēra, ka Latvijas tautsaimniecībai atvērtība inovācijām un starptautiska sadarbība bijusi raksturīga jau starpkaru periodā. Foruma norisināšanās novembrī – Latvijas patriotu mēnesī – ir simboliska. Vēstniece savā uzrunā atzīmēja inovatīvos un pasaulē jau atpazīstamos Latvijas uzņēmumu risinājumus un aicināja foruma dalībniekus iepazīties ar klātesošo Latvijas uzņēmumu piedāvājumiem, kas sniedz augstu pievienoto vērtību gan sabiedrībai, gan videi.   

Latvijas Ekonomikas ministrijas Valsts sekretāra vietnieks Raimonds Lapiņš, prezentējot Latviju kā investīciju galamērķi, izcēla augsti izglītoto darbaspēku, labi attīstītu infrastruktūru, makroekonomisko stabilitāti un investoru acīs īpaši svarīgo nodokļu politikas pievilcību – saskaņā ar OECD datiem, Latvijai ir pasaulē otrā konkurētspējīgākā nodokļu sistēma starp OECD dalībvalstīm.

Latviju forumā pārstāvēja arī LIAA direktora p.i. Iveta Strupkāja un vairāki Latvijas uzņēmēji, kuri jau darbojas vai plāno darboties Austrijas tirgū. Visplašāk bija pārstāvēta mobilitātes un transporta nozare. Pasākumā piedalījās tādi Latvijas uzņēmumi kā “Latvijas Mobilais telefons”, “Intelligent systems”, “WeAreDots”, “Eiropas Dzelceļa līnijas”, “Phytopresso”, “Move Digital”, “Enter”. “LMT” pārstāvis Guntis Valters dalījās pieredzē, uzstādot satiksmes novērošanas sistēmu Austrijas otrā lielākajā pilsētā Grācā. Uzņēmuma “WeAreDots” pārstāvis Pjotrs Bardadins (Piotr Bardadyn) kopā ar Austrijas partneri Kristiānu Štimakovicu (Christian Stimakovits) no uzņēmuma “CNS Solutions” prezentēja savu sadarbības stāstu Latvijas un Austrijas uzņēmumu starpā.

Pasākumā bija iespējas nogaršot arī Baltijas valstu pārtikas ražotāju, tostarp, “Pērnes” un “Skrīveru” produkciju.

Baltija-Austrijas Ekonomikas forums bija noslēdzošais pasākums Latvijas uzņēmēju delegācijas programmā, kas aizsākās jau 23. novembrī ar dalību Starptautiskajās Mobilitātes dienās un vizītēm Austrijas mobilitātes, transporta un viedās pilsētas uzņēmumos. LIAA pārstāvniecības Austrijā darbs fokusējas uz inovācijas sekmējošajām nozarēm: biomedicīnu, IKT, fotoniku un viedajiem materiāliem, zināšanu ietilpīgo bioekonomiku un viedo enerģētiku, kā arī mobilitāti. Biomedicīna, viedā mobilitāte un IKT ir nozares, kurās divpusējā sadarbība varētu izvērsties visperspektīvāk.