Norisinās Latvijas vēstnieces un LIAA pārstāvniecības vadītājas reģionālā vizīte Karintijā

22.03.2024. 11:54

13. martā Latvijas vēstniece Austrijā Guna Japiņa un LIAA pārstāvniecības vadītāja Austrijā Inga Ulmane reģionālā vizītē apmeklēja Karintijas federālās zemes galvaspilsētu Klāgenfurti.

Reģionālās vizītes mērķis bija attīstīt Latvijas un Karintijas ekonomisko sadarbību, uzsverot vienotās Eiropas izaicinājumus šodienas ģeopolitisko izaicinājumu apstākļos. Ekonomiski Latviju un Karintiju vieno sadarbība tradicionālajās – kokrūpniecības, būvniecības un metālapstrādes – jomās. Taču tām ir ciešākas sadarbības potenciāls RIS3 nozarēs, kas gan sniegtu taustāmu ieguldījumu abu zemju tautsaimniecībā, gan stiprinātu vienotas Eiropas apziņu. Kā sevišķi perspektīva sadarbības nozare tika atzīta viedā mobilitāte, jo sevišķi ņemot vērā Baltijas – Adrijas transporta koridoru un topošo Koralm dzelzceļa tuneli, kas būtiski uzlabos Klāgenfurtes savienojamību ar kaimiņos esošās Štīrijas federālās zemes galvaspilsētu Grācu. Tāpat kā potenciālas sadarbības nozares iezīmējas viedā enerģētika un bioekonomika.

Tiekoties ar Karintijas landtāga pirmo prezidentu Reinhartu Roru (Ing. Reinhart Rohr) un Karintijas federālās zemes valdības vadītāju Pēteri Kaizeru (Dr. Peter Kaiser), vēstniece pārrunāja demokrātijas izaicinājumus, ar kuriem šodien nākas saskarties gan sabiedrībai, gan valsts varai. Iedzīvotāju lielāka iesaiste demokrātiskos procesos ir viena no atbildēm uz šo izaicinājumu. Papildus tam, vienoto Eiropu nostiprina arī ciešāka sadarbība ģeogrāfiski attālu ES valsts reģionu starpā, tostarp, ekonomiskā un izglītības un pētniecības jomā. Sarunā ar Klāgenfurtes birģermeistaru Kristiānu Šeideru (Christian Scheider) tika pārrunātas arī iespējas austriešu iepazīstināšanai ar Latviju pilsētvidē, piemēram, kultūras jomā.

Apstiprinājums plašākas ekonomiskās sadarbības izredzēm tika gūts, vēstniecei un LIAA pārstāvniecības vadītājai tiekoties arī Karintijas Tirdzniecības kameras (Wirtschaftskammer Kärnten) viceprezidenti Astrīdu Mariju Lēgneri (KommR Astrid Maria Legner) un Ārējās tirdzniecības un ES lietu departamenta vadītāju Hemmu Kirheri-Šneideri (MMag. Hemma Kircher-Schneider). Puses vienojās turpināt darbu, lai dziļāk iepazītos ar sadarbības iespējām, ko piedāvā Latvijas un Karintijas uzņēmēji. Tāpat Inga Ulmane, tiekoties ar Klāgenfurtes universitātes un Lakeside Zinātnes un inovāciju tehnoloģiju parka un Zaļo tehnoloģiju klastera pārstāvjiem, pārrunāja konkrētus tālākās sadarbības formātus, piemēram, abu valstu uzņēmēju iepazīstināšana ar tirgus un sadarbības potenciālu, akadēmiskās sadarbības iespējām, uzņēmēju biznesa delegācijām un izpētes braucieniem uz abām valstīm. Tādi varētu norisināties 2025.gada pirmajā pusē. Papildus darba virziens ir akadēmiskās vides un uzņēmēju tuvināšana inovāciju tehnoloģiju jomā.

Šīs reģionālās vizītes ietvaros Karintijas landtāga prezidents Rors, Klāgenfurtes pilsētas amatpersonas un vēstniece atklāja Latvijas Nacionālā Kultūras centra veidoto izstādi “Latvija un tās tautastērpi” (“Lettland und seine Volkstracht”). Tā iepazīstina gan ar Latvijas novadiem, gan latviešu rokdarbu meistarību, gan latviešu tautas vēsturi un unikālo Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku tradīciju. Izstāde apskatāma vēsturiskajās Landhaus telpās līdz 18.martam kā daļa no ikgadējās, Lieldienām veltītās, tautas daiļamatu meistaru svētku programmas, ko rīko Karintijas Tautas mantojuma biedrība. Visas programmas laikā Klāgenfurtē tiks demonstrētas arī latviešu tautas daiļamatu meistaru meistarklases un īsfilma par 2023.gadaVispārējiem latviešu Dziesmu un Deju svētkiem, kas bija veltīti tradīcijas 150.jubilejai.

Izstādi organizē Latvijas Nacionālais kultūras centrs sadarbībā ar tautas tērpu centru “Senā klēts ”, muzeju un pētniecības centru “Latvieši Pasaulē”, Latvijas Nacionālo bibliotēku un kori “Lōja”.

 Reģionālā vizīte Karintijas federālās zemes galvaspilsētā Klāgenfurtē 2024.gada 13.martā