Kādos gadījumos Latvijas pārstāvniecības VAR/NEVAR palīdzēt

13.11.2023. 17:08
V A R N E V A R
Sniegt padomu, kā rīkoties konkrētā ārkārtas situācijā ārvalstīs Iejaukties ārvalsts tiesu, policijas un tiesību aizsardzības iestāžu darbībā, ja Latvijas pases turētājs ārvalstī ir izdarījis likumpārkāpumu
Sniegt ārlietu dienesta rīcībā esošo informāciju par ieceļošanas kārtību ārvalstīs, kā arī noderīgu informāciju ceļotājiem uz ārvalstīm Veikt personu meklēšanu ārvalstīs. Par personas bezvēsts prombūtni jāinformē Latvijas Valsts policija
Izsniegt atgriešanās apliecību, lai atgrieztos dzīvesvietas valstī, ja zudis/nozagts personu apliecinošs dokuments Sniegt juridiskas konsultācijas un advokāta pakalpojumus
Sazināties ar tuviniekiem vai draugiem Latvijā, lai konsultētu un rastu risinājumu nepieciešamo naudas līdzekļu pārsūtīšanai ar starptautisko naudas pārskaitījumu starpniecību, ja persona ārvalstīs palikusi bez iztikas līdzekļiem Sniegt tulka pakalpojumus
Izsniegt valsts aizdevumu, lai segtu ar atgriešanos Latvijā saistītos izdevumus, ja ceļotājam nav citu finanšu līdzekļu saņemšanas iespēju Apmaksāt Latvijas pases turētāju rēķinus, tai skaitā par viesnīcu, jurista pakalpojumiem, medicīnisko palīdzību
Sazināties ar Latvijas pases turētājiem ieslodzījuma vietās viņu tiesību un likumīgo interešu nodrošināšanai Kārtot ceļotājiem nepieciešamās formalitātes, kas saistītas ar tūrisma kompāniju, aviosabiedrību, banku vai citu iestāžu darbību
Pārstāvēt Latvijas pases turētāju tiesības un likumīgās intereses saziņā ar vietējām institūcijām, ja pašai personai tas nav iespējams Palīdzēt ceļotājiem atrast apmešanās vietu vai darbu, vai nokārtot darba atļauju ārzemēs
Informēt tuviniekus, ja noticis nelaimes gadījums, sniegt padomu un palīdzību formalitāšu kārtošanā nelaimes sakarā Panākt labākus ārstēšanās apstākļus slimnīcā vai ieslodzījuma apstākļus cietumā, nekā tie ir vietējiem iedzīvotājiem
 
 Krīzes gadījumos VAR  Krīzes gadījumos NEVAR 
Ja ziņas par ceļojumu ir iekļautas Konsulārajā reģistrā, sazināties ar ceļotāju krīzes skartajā valstī vai ar tā kontaktpersonu Latvijā un pārliecināties, vai nepieciešama konsulārā palīdzība Ja nav izsludināta evakuācija, nevar nodrošināt personu izceļošanu no krīzes skartās valsts vai teritorijas
Izvērtējot situāciju, nosūtīt SMS ar aktuālo informāciju par krīzi un vēstniecības/Konsulārā departamenta kontaktinformāciju Latvijas valstspiederīgajiem nodrošināt labākus apstākļus, nekā tie ir citām krīzē iesaistītajām personām
Ministrijas, pārstāvniecības mājaslapā vai sociālajos tīklos publicēt aktuālo informāciju par krīzi un kontaktinformāciju saziņai ar ārlietu dienestu Nodrošināt finanšu līdzekļus atpakaļceļam uz Latviju, ja krīzes apstākļu dēļ iegādātā biļete nav izmantojama
Sniegt informāciju par izceļošanas iespējām no krīzes skartās valsts ar citu valstu nodrošinātiem transportlīdzekļiem, ja tādi tiek organizēti Izsniegt apliecinājuma dokumentus, ka krīzes apstākļu dēļ ceļotājs kavējis darbu vai mācības
Sniegt informāciju par pulcēšanās vietām krīzes skartajā valstī Segt izdevumus, kas krīzes dēļ saistīti ar papildu uzturēšanos krīzes skartajā valstī