Latvijas un Gruzijas sadarbība ekonomikā

30.08.2022. 17:27

SADARBĪBA EKONOMIKĀ

Latviju un Gruziju vieno labas ekonomiskās attiecības, līdz COVID-19 pandēmijai bija vērojama pozitīva sadarbības apjomu pieauguma tendence.

Plašāk par tirdzniecību:
https://eksports.csb.gov.lv/lv/years/countries-selected/import/2021/TOTAL/GE

Plašāk par investīcijām:

https://statdb.bank.lv/lb/Data/128