Latvijas pilsonības un nepilsoņa statusa jautājumi

30.11.2023. 13:26

Atteikšanās no Latvijas pilsonības

Lai atteiktos no Latvijas pilsonības pēc citas valsts pilsonības iegūšanas:

  1. Jāaizpilda un jāiesniedz iesniegums par atteikšanos no Latvijas pilsonības.
  2. Jāuzrāda citas pilsonības piešķiršanas garantijas raksts ar tam pievienotu tulkojumu vai, ja personai jau ir piešķirta cita pilsonība, jāuzrāda pilsoņa pase vai ID karte.
  3. Jāuzrāda Latvijas pilsoņa pase vai ID karte.

Par bērnu līdz 18 gadu vecumam iesniegumu par atteikšanos no pilsonības pilda viņa vecāks vai likumiskais pārstāvis. 

Dokumentus iespējams iesniegt, nosūtot uz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi Latvijā bez vēstniecības starpniecības.  Vairāk informācijas: https://www.pmlp.gov.lv/lv/atteiksanas-no-latvijas-pilsonibas.

Par atteikšanos no pilsonības ar vēstniecības starpniecību jāmaksā valsts nodeva 21,34 euro apmērā un konsulārā nodeva 40,00 euro apmērā.

Atteikšanās no Latvijas nepilsoņa statusa

Lai atteiktos no Latvijas Republikas nepilsoņa statusa:

  1. Jāaizpilda un jāiesniedz iesniegums par atteikšanos no nepilsoņa statusa.
  2. Jāuzrāda citas pilsonības piešķiršanas garantijas raksts vai, ja personai jau ir piešķirta cita pilsonība, jāuzrāda pilsoņa pase.
  3. Jāuzrāda Latvijas nepilsoņa pase.

Par bērnu līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai iesniegumu par atteikšanos no nepilsoņa statusa pilda viņa vecāks vai likumiskais pārstāvis. 

Dokumentus iespējams iesniegt, nosūtot uz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi Latvijā pa tiešo bez vēstniecības starpniecības.  Vairāk informācijas: https://www.pmlp.gov.lv/lv/nepilsona-statusa-zaudesana.

Par atteikšanos no nepilsoņa statusa jāmaksā konsulārā nodeva 40,00 euro apmērā.

Iesniegumu par atteikšanos no Latvijas pilsonības izskata Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, kas pieņem lēmumu 6–8 nedēļu laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu uzrādīšanas.

Plašāka informācija par Latvijas pilsonības jautājumiem pieejama Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes mājaslapā.

Fiziskas personas datu (vārda, uzvārda, personas koda un citu iesniegumā norādīto personas datu) apstrādes tiesiskais pamats ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta c) apakšpunkts. Latvijas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību ārvalstīs juridiskais pienākums ir apstrādāt personas datus saskaņā ar Ministru kabineta 24.09.2013. noteikumiem Nr. 975 "Latvijas pilsonības zaudēšanas un atjaunošanas kārtība".