Latvijas pilsonības jautājumi

27.06.2023. 12:06

Detalizēta informācija par Latvijas pilsonību, tai skaitā, dubultpilsonību, iesniedzamie dokumenti, kā arī aizpildāmās veidlapas pieejamas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē.

Apmeklētāji ar Latvijas pilsonības jautājumiem saistīto pakalpojumu saņemšanai pārstāvniecībās tiek pieņemti tikai iepriekšēja pieraksta kārtībā. Informāciju par pieteikšanās kārtību lūdzam skatīt pārstāvniecības mājas lapā.

ES, Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstīs un Šveicē izdotas dzimšanas apliecības un citi publiski dokumenti ir izmantojami Latvijā bez īstuma apliecināšanas.

Dokumentiem, kas izsniegti valstī, kas ir Hāgas konvencijas "Par ārvalstu publisko dokumentu legalizācijas prasības atcelšanu" dalībvalsts, ir jābūt apliecinātiem ar Apostille izdevējvalsts atbildīgajā iestādē.

Dokumentiem, kas izsniegti valstī, kas nav pievienojusies 1961.gada 5.oktobra Hāgas konvencijai, jābūt legalizētiem izdevējvalsts atbildīgajā iestādē un Latvijas Ārlietu ministrijas Konsulārajā departamentā vai pārstāvniecībā.

Detalizētāka informācija par ārvalstīs izdotu dokumentu atzīšanu Latvijā pieejama šeit.

Ārvalstīs izsniegtiem dokumentiem, kas nav angļu, krievu, vācu vai franču valodā, jābūt pievienotam notariāli apliecinātam tulkojumam latviešu vai kādā no minētajām valodām.

Apmeklētāji pārstāvniecībās pakalpojuma saņemšanai tiek pieņemti tikai iepriekšēja pieraksta kārtībā. Informāciju par pieteikšanās kārtību lūdzam skatīt pārstāvniecības mājas lapā.

* Fiziskas personas datu (vārda, uzvārda, personas koda un citu iesniegumā norādīto personas datu) apstrādes tiesiskais pamats ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta c) apakšpunkts. Latvijas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību ārvalstīs juridiskais pienākums ir apstrādāt personas datus saskaņā ar Ministru Kabineta 24.09.2013. noteikumiem Nr. 974 „Kārtība, kādā personu reģistrē par Latvijas pilsoni”.