Latvijas Republikas un Gruzijas divpusējās attiecības

16.08.2023. 18:05

Latvija attiecības ar Gruziju veido, pamatojoties uz divpusējās sadarbības principiem un Latvijas kā ES un NATO dalībvalsts statusu. Latvijas un Gruzijas attiecības ir draudzīgas un konstruktīvas. Abu valstu starpā notiek intensīvs politiskais dialogs un Latvija sniedz atbalstu Gruzijai tās reformu procesā. Gruzija ir viena no Latvijas prioritārajām valstīm Eiropas kaimiņu politikā un Austrumu partnerībā, kā arī Latvijas attīstības sadarbības politikas kontekstā.

DIPLOMĀTISKO ATTIECĪBU VĒSTURE

Diplomātiskās attiecības ar Gruziju tika nodibinātas 1993. gada 11. martā.

2006. gada aprīlī Tbilisi darbu uzsāka Latvijas Republikas vēstniecība.

  •          Pirmais rezidējošais Latvijas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Gruzijā bija Andris Vilcāns.
  •          No 2011. gada decembra līdz 2016. gada jūlijam Latvijas ārkārtējā un pilnvarotā vēstniece Gruzijā bija Elita Gavele.
  •          No 2016. gada augusta līdz 2017. gada septembrim Latvijas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Gruzijā bija Jānis Zlamets.
  •          No 2018. gada maija 2022.gada augustam Latvijas ārkārtējā un pilnvarotā vēstniece Gruzijā bija Ingrīda Levrence
  •          No 2022. gada septembra Latvijas ārkārtējā un pilnvarotā vēstniece Gruzijā ir Edīte Medne

No 2023. gada 20. aprīļa Gruzijas vēstnieka pienākumus Latvijā pilda V.E. Iraklijs Kurašvili (H.E. Mr. Irakli Kurashvili). Vēstnieka rezidences vieta ir Rīga.

Gruzijā darbojas trīs Latvijas goda konsuli: Beka Odisharia (Beka Odisharia) Adžārijas Autonomās Republikas konsulārajā apgabalā, Miheils Hundadze (Mikheil Khundadze) Kahetijas konsulārajā apgabalā un Ivliane Tsulaia Imereti Konsulārajā apgabalā. 


GALVENIE SADARBĪBAS VIRZIENI 

  • regulārs un intensīvs politiskais dialogs,
  • Latvijas pieredzes nodošana demokrātisko un tirgus ekonomikas reformu veikšanai,
  • ekonomisko interešu apzināšana un sadarbības intensificēšana,
  • divpusējās līgumtiesiskās bāzes paplašināšana,
  • kultūras sakaru attīstība.

PARLAMENTĀRĀ SADARBĪBA

2023. gada 19. janvārī 14. Saeimā tika izveidota Deputātu grupa sadarbībai ar Gruzijas parlamentu. Grupas sastāvā ir 30 Saeimas deputāti. Grupas vadītāja ir Aiva Vīksna.

ATTĪSTĪBAS SADARBĪBA

Gruzija ir viena no Latvijas attīstības sadarbības politikas prioritārajām valstīm.

2019. gadā ar Ārlietu ministrijas pārvaldītā attīstības sadarbības finansējuma atbalstu tika realizēti projekti labas pārvaldības (revīzijas jomā), standartizācijas jomā – tūrisma un zivsaimniecības sektoros.

Latvija sniedz Gruzijai atbalstu arī ES finansēto projektu/programmu ietvaros. Latvijas institūcijas šobrīd iesaistītas 2 Twinning projektu īstenošanā (1) VID Muitas pārvalde kopā ar Poliju un Somiju šobrīd īsteno projektu muitas tranzīta spēju stiprināšanai; 2) Daugavpils Universitāte kopā ar Austriju un Vāciju īstenos projektu sadarbības veicināšanai starp zinātni un uzņēmējdarbību). Valsts kontrole iesaistīta ES projekta īstenošanā revīzijas jomās; Latvijas Pašvaldību savienība - vietējās pārvaldības jomā; Valsts Robežsardze 2019.g. īstenoja projektu kinoloģijas dienesta attīstības jomā.

2018. gada Ārlietu ministrijas grantu projekta projektu konkursā tika atbalstīts: Pārtikas un veterinārā dienesta projekts Gruzijas Nacionālās Pārtikas aģentūras spēju stiprināšanai; SIA “Latvijas standarts” projekts Eirokodeksu projektēšanas sistēmu izveidei un uzturēšanai būvniecības nozarē; Valsts robežsardzes koledžas projekts Gruzijas robežsardzes dienesta kinoloģijas attīstīšanai; Biedrības “Latvijas Lauku forums” projekts Moldovas un Gruzijas reģionu izaugsmei.

2016. gada Ārlietu ministrijas granta projektu konkursā tika atbalstīts Valsts kancelejas  projekts “Valsts pārvaldes un labas pārvaldības reformu īstenošanas kapacitātes stiprināšana Gruzijā un Ukrainā” un Tiesu administrācijas projekts “Sadarbības attīstība starp Gruzijas un Latvijas institūcijām ar mērķi paaugstināt tiesu pieejamību, veicināt uzticēšanos tiesām un tiesībaizsardzības iestādēm un stiprināt tiesiskumu”.

2015. gada Ārlietu ministrijas granta projektu konkursā tika atbalstīs Valsts robežsardzes koledžas projekts par palīdzību Gruzijas robežpolicijai un Patruļpolicijai kinoloģijas jomas reorganizācijā un attīstīšanā atbilstoši Eiropas Savienības dalībvalstu līmenim.

2014. gada Ārlietu ministrijas granta projektu konkursā tika atbalstīti sekojoši projekti Gruzijā: „Gruzijas Darba, veselības un sociālo lietu ministrijas kapacitātes celšana darba apstākļu uzlabošanas jautājumos” un „Nodarbinātības veicināšana caur mazo un vidējo uzņēmumu eksportspējas paaugstināšanu, veicinot kooperāciju un vienota eksporta zīmola izveidošanu.”

NOZĪMĪGĀKĀS VIZĪTES UN TIKŠANĀS

2022. gada 20.–22. oktobris Saeimas Ārlietu komisijas vadītāja Riharda Kola dalība Baltijas valstu ārlietu komisiju vadītāju kopīgajā vizītē Gruzijā.
2022. gada 28. maijs  Saeimas Eiropas lietu komisijas priekšsēdētājas biedra Ulda Budriķa vizīte Gruzijā.
2021. gada 28. novembris Saeimas Ārlietu komisijas delegācijas divpusējā vizīte Gruzijā.
2021. gada 22. septembris Valsts prezidenta Egila Levita tikšanās ar Gruzijas premjerministru Irakli Garibašvili (Irakli Garibashvili) ANO ĢA Ņujorkā.
2021. gada 8.septembris Ārlietu ministrijas valsts sekretāra Andra Pelša politiskās konsultācijas ar Gruzijas ārlietu ministra vietnieku Teimurazu Džandžaliju (Teimuraz Janjalia) Rīgā.
2021. gada 7. jūnijs Ārlietu ministra Edgara Rinkēviča vizīte Gruzijā.
2020. gada 7.maijs Valsts prezidenta Egila Levita videosaruna ar Gruzijas prezidenti Salomi Zurabišvili.
2020. gada 15. februāris Ārlietu ministra E.Rinkēviča tikšanās ar Gruzijas ārlietu ministru Dāvidu Zakaliani Minhenes drošības konferences laikā.
2020 .gada 22.janvāris Valsts prezidenta Egila Levita un Gruzijas premjera tikšanās Davosas foruma laikā.
2019. gada 13. novembris Ministru prezidenta K.Kariņa tikšanās ar Gruzijas tieslietu ministri Teu Tsulukiani.
2019. gada 10-12. oktobris Latviju apmeklēja Gruzijas ministre sabiedrības saliedētības un vienlīdzības jautājumos Ketevan Tsikhelašvili.
2019. gada 25.septembris Latvijas prezidenta Egila Levita un Gruzijas prezidentes Salomes Zurabišvili tikšanās ANO ĢA ietvaros.
2019. gada 15. maijs Gruzijas prezidentes Salomes Zurabišvili vizīte Latvijā.
2019. gada 15.janvāris Gruzijas parlamenta ģenerālsekretāra G.Mikanadzes vizīte Latvijā.
2018. gada 28. septembris Ārlietu ministra E.Rinkēviča tikšanās ar Gruzijas ārlietu ministru Dāvidu Zakaliani ANO ĢA Ņujorkā.
2018. gada 6.-7. augusts Ārlietu ministra E.Rinkēviča darba vizīte Gruzijā
2018. gada 26. maijs Valsts prezidenta R.Vējoņa un aizsardzības ministra R.Bergmaņa dalība Gruzijas neatkarības pasludināšanas 100.gadadienas svinībās
2018. gada 15.-17. janvāris Gruzijas parlamenta priekšsēdētāja I.Kobahidzes vizīte Latvijā
2017. gada 11.-13. oktobris Aizsardzības ministra R.Bergmaņa vizīte Gruzijā
2017. gada 20.-23. septembris Tieslietu ministra Dz.Rasnača vizīte Gruzijā

2017. gada 19. maijs

Ārlietu ministra E.Rinkēviča tikšanās ar Gruzijas ārlietu ministru M.Džanelidzi Eiropas Padomes Ministru komitejas sesijas ietvaros

2017. gada 27.-30. marts

Valsts prezidenta R.Vējoņa valsts vizīte Gruzijā

2017. gada 20.-22. marts

Saeimas priekšsēdētājas I.Mūrnieces dalība NB8 parlamentu priekšsēdētāju vizītē Gruzijā

2017. gada 16.-17. marts

Latvijas un Gruzijas starpvaldību komisijas sēde Rīgā

2017. gada 20.-22. februāris

Ārlietu ministrijas valsts sekretāra A.Pildegoviča vizīte Gruzijā

2017. gada 13.-14. februāris

Gruzijas valsts ministra Eiropas un Eiroatlantiakās integrācijas jautājumos V.Dolidzes vizīte Latvijā

2016. gada 8. decembris

Ārlietu ministra E.Rinkēviča tikšanās ar Gruzijas ārlietu ministru M.Džanelidzi EDSO ārlietu ministru tikšanās ietvaros

2016. gada 8.-9. septembris

Tieslietu ministra Dz.Rasnača vizīte Gruzijā
2016. gada 25.-26. augusts Gruzijas korekcijas ministra K.Kakhišvili vizīte Latvijā
2016. gada 24.-26. maijs Saeimas priekšsēdētājas I.Mūrnieces vizīte Gruzijā, dalība Gruzijas
neatkarības 25.gadadienas svinībās
2016. gada 24.-26. maijs Aizsardzības ministra R.Bergmaņa vizīte Gruzijā
2016. gada 19.-20. maijs Tieslietu ministra Dz.Rasnača vizīte Gruzijā
2016. gada 30.-31. marts Gruzijas ārlietu ministra M.Džanelidzes vizīte Latvijā
2016. gada 22. februāris Saeimas Eiropas lietu komisijas vadītājas L.Čigānes vizīte  Gruzijā
2016. gada 18.-19. janvāris Gruzijas Parlamenta priekšsēdētāja D.Usupašvili darba vizīte Latvijā
2015. gada 23.-25. novembris Ārlietu ministra E.Rinkēviča oficiālā vizīte Gruzijā
2015. gada 28. septembris Valsts prezidenta R.Vējoņa tikšanās ar Gruzijas prezidentu G.Margvelašvili ANO ĢA ietvaros
2015. gada 21.-22. maijs Gruzijas premjera I.Garibašvili dalība Austrumu partnerības samitā Rīgā
2015. gada 15.-17. aprīlis Gruzijas prezidenta G.Margvelašvili oficiālā vizīte uz Latviju
2015. gada 22. februāris Ministru Prezidentes L.Straujumas tikšanās ar Gruzijas prezidentu G.Margvelašvili Kijevā
2015. gada 9. janvāris Gruzijas premjerministra I.Garibašvili darba vizīte uz Latviju
2014. gada 26.-27. novembris Valsts prezidenta A.Bērziņa vizīte uz Gruziju
2014. gada 23. septembris Valsts prezidenta A.Bērziņa tikšanās ar Gruzijas premjeru I.Garibašvili ANO ĢA ietvaros
2014. gada 17.-19. jūlijs Ārlietu ministra E.Rinkēviča darba vizīte Gruzijā
2014. gada 7.jūnijs Ministru Prezidentes Laimdotas Straujumas tikšanās ar Gruzijas prezidentu Giorgiju Margvelašvili Kijevā
2014. gada 31. marts - 1. aprīlis Saeimas preikšsēdētājas S.Āboltiņas oficiālā vizīte Gruzijā
2013. gada 28. novembris Valsts prezidenta Andra Bērziņa tikšanās ar Gruzijas prezidentu Giorgiju Margvelašvili Viļņā, Austrumu partnerības samita ietvaros
2013. gada 4.-5. novembris Gruzijas Parlamenta priekšsēdētāja D.Usupašvili vizīte Latvijā
2013. gada 6.-8. septembris Gruzijas premjerministra B.Ivanišvili vizīte Latvijā
2013. gada 14. janvāris Gruzijas ārlietu ministres M.Pandžikidzes oficiālā vizīte uz Latviju
2012. gada 16.-18.septembris Latvijas ārlietu ministra E.Rinkēviča darba vizīte Gruzijā (kopā ar Bulgārijas, Čehijas, Lietuvas un Rumānijas ārlietu ministriem)
2012. gada 29. – 30. maijs Gruzijas prezidenta M.Saakašvili valsts vizīte uz Latviju
2012. gada 29. februāris Gruzijas ārlietu ministra G.Vašadzes valsts vizīte uz Latviju
2012.gada 12.–15. februāris Saeimas priekšsēdētāja S.Āboltiņa oficiālā vizītē apmeklēja Gruziju
2011. gada 22. septembris Valsts prezidenta Andra Bērziņa tikšanās ar Gruzijas prezidentu Mihailu Saakašvilli ANO Ģenerālās asamblejas laikā
2011. gada 16. – 17. septembris Gruzijas ārlietu ministra G.Vašadzes darba vizīte Latvijā, dalība „Rīgas konferencē 2011”
2011. gada 19.-20. maijs Saeimas Ārlietu komisijas priekšsēdētāja O.Kalniņa un sadarbības grupas ar Gruzijas parlamentu priekšsēdētāja Dz.Zaķa darba vizīte Gruzijā
2011. gada 6.-8. maijs Ārlietu ministra Ģ.V.Kristovska oficiālā vizīte uz Gruziju
2010. gada 10.-11. septembris Gruzijas ārlietu ministra G.Vašadzes darba vizīte Latvijā, dalība „Rīgas konferencē 2010”
2010. gada 3.-5. marts Saeimas priekšsēdētāja G.Daudzes darba vizīte Gruzijā
2009. gada 7.-9. decembris Valsts prezidenta V.Zatlera valsts vizīte Gruzijā
2009. gada 16. septembris Latvijas-Gruzijas Starpvaldību komisijas 1. sēde Rīgā
2009. gada 15.-16. septembris Gruzijas premjerministra N.Gilauri oficiālā vizīte Latvijā
2009. gada 10.-11. septembris Ārlietu ministra M.Riekstiņa oficiālā vizīte Gruzijā
2009. gada 2.-3. jūlijs Gruzijas ārlietu ministra G.Vašadzes oficiālā vizīte Latvijā
2009. gada 1.-3. marts Gruzijas Eiropas un eiroatlantiskās integrācijas valsts ministra, premjerministra vietnieka G.Baramidzes vizīte Latvijā
2008. gada 19.-21. novembris Gruzijas parlamenta priekšsēdētāja D.Bakradzes oficiālā vizīte Latvijā
2008. gada 1. novembris Gruzijas prezidenta M.Saakašvili dalība „Rīgas konferencē 2008”
2008. gada 29.-30. septembris Saeimas priekšsēdētāja G.Daudzes darba vizīte Gruzijā
2008. gada 12. augusts Ministru prezidenta I.Godmaņa un Igaunijas, Lietuvas un Polijas prezidentu kopīgā vizīte Gruzijā (karadarbības Gruzijā laikā)
2008. gada 24.-27. jūlijs Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās O.Kastēna vizīte Gruzijā
2008. gada 11. jūlijs Gruzijas ārlietu ministres E.Tkešelašvili oficiālā vizīte Latvijā
2008. gada 12. maijs Ārlietu ministra M.Riekstiņa darba vizīte Gruzijā
2008. gada 9. maijs Gruzijas reintegrācijas valsts ministra T.Jakobašvili darba vizīte Latvijā
2008. gada 15. – 18. aprīlis Valsts robežsardzes priekšnieka ģenerāļa G.Dāboliņa darba vizīte Gruzijā
2008. gada 8. – 11. aprīlis Veselības ministra I.Eglīša darba vizīte Gruzijā
2008. gada 14. – 16. marts Vides ministra R.Vējoņa darba vizīte Gruzijā
2008. gada 19. – 20. janvāris Valsts prezidenta V.Zatlera darba vizīte Gruzijā, dalība Gruzijas prezidenta inaugurācijas ceremonijā
2007. gada 14. – 15. decembris Gruzijas aizsardzības ministra vietnieka G.Mučaidzes vizīte Latvijā
2007. gada 15. – 18. novembris Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās O.Kastēna vizīte Gruzijā
2007. gada 16. – 21. oktobris Aizsardzības ministra A.Slaktera vizīte Gruzijā
2007. gada 30. jūlijs – 5. augusts Gruzijas pilsoniskās integrācijas valsts ministres Z.Bestajevas vizīte Latvijā
2007. gada 22. – 26. jūnijs Gruzijas Eiropas un eiroatlantiskās integrācijas valsts ministra, premjerministra vietnieka G.Baramidzes vizīte Latvijā
2007. gada 17. – 19. maijs Gruzijas parlamenta priekšsēdētājas N.Burdžanadzes darba vizīte Latvijā.
2007. gada 18. – 19. aprīlis Ārlietu ministra A.Pabrika oficiālā vizīte Gruzijā
2007. gada 9. – 11. februāris Gruzijas Adžārijas Autonomās Republikas valdības vadītāja L.Varšolamidzes vizīte Latvijā
2007. gada 28. – 31. janvāris Gruzijas parlamenta locekļu un amatpersonu delegācijas vizīte Latvijā
2006. gada 27. – 29. novembris Gruzijas Parlamenta priekšsēdētājas N.Burdžanadzes dalība Rīgā NATO samita laikā notiekošajā konferencē NATO transformācija jaunajā globalizācijas laikmetā.
2006. gada 11. – 12. oktobris Īpašu uzdevumu ministres elektroniskās pārvaldes lietās I.Gudeles vizīte Gruzijā
2006. gada 19. – 22. jūnijs Gruzijas Eiropas un eiroatlantiskās integrācijas valsts ministra, premjerministra vietnieka G.Baramidzes vizīte Latvijā
2006. gada 29. maijs-2. jūnijs Īpašu uzdevumu ministres sabiedrības integrācijas lietās K.Pētersones vizīte Gruzijā
2005. gada 5. – 6. oktobris Valsts prezidentes V.Vīķes-Freibergas valsts vizīte Gruzijā
2005. gada 26. maijs Valsts prezidentes V.Vīķes-Freibergas darba vizīte Gruzijā
2005. gada 25. – 30. maijs Ministru prezidenta A.Kalvīša darba vizīte Gruzijā
2005. gada 11. – 17. maijs Gruzijas parlamenta Eiropas integrācijas komisijas delegācijas vizīte Latvijā
2005. gada 12. – 14. maijs Gruzijas parlamenta priekšsēdētājas N.Burdžanadzes oficiālā vizīte Latvijā
2004. gada 13. – 14. oktobris Gruzijas prezidenta M.Saakašvili valsts vizīte Latvijā
2004. gada 16. – 18. janvāris Ārlietu ministres S.Kalnietes vizīte Gruzijā
2003. gada 22. – 24. septembris Saeimas priekšsēdētājas I.Ūdres vizīte Gruzijā
2003. gada maijs Ārlietu ministriju politiskās konsultācijas Tbilisi
2002. gada decembris Gruzijas parlamenta priekšsēdētājas N.Burdžanadzes vizīte Latvijā
2002. gada decembris Gruzijas Nacionālās drošības padomes sekretāra T.Džaparidzes vizīte Latvijā
2002. gada jūnijs Gruzijas ārlietu ministra I.Menagarišvili oficiālā vizīte Latvijā
2002. gada maijs Gruzijas aizsardzības ministra D.Tevzadzes vizīte Latvijā
2001. gada 26. oktobris Latvijas iekšlietu ministra M.Segliņa vizīte Gruzijā
2001. gada 7. – 8. maijs Ārlietu ministriju politiskās konsultācijas
2000. gada 4. – 7. jūlijs Latvijas ārlietu ministra I.Bērziņa oficiālā vizīte Gruzijā
1997. gada 19. jūnijs Gruzijas parlamenta delegācijas vizīte Latvijā
1994. gada marts Rīgā uzturas delegācija no Gruzijas, kuras mērķis ir abu valstu attiecību intensificēšana

SADARBĪBA EKONOMIKĀ

Atbilstoši CSP datiem, 2019. gadā kopējais preču tirdzniecības apgrozījums salīdzinājumā ar 2018. gadu bija pieaudzis par ~11% līdz 48.4 MEUR.

Tirdzniecības apjomu pieauguma pamatā bija Latvijas preču eksporta1 pieaugums, kas šajā laikā bija palielinājies par ~13% līdz 41.9 MEUR, Gruzijai ierindojoties 35. vietā starp visām tām valstīm, uz kurām tika eksportētas Latvijas preces [0.33% no visa eksporta].
Preču imports no Gruzijas 2019. gadā pieauga līdz 6.5 MEUR2 , Gruzijai attiecīgi ieņemot 54. vietu preču importā.
Atbilstoši Latvijas Bankas datiem divpusējā pakalpojumu tirdzniecība starp Latviju un Gruziju 2019. gadā uzrādīja izaugsmi 13% apmērā, kopējam pakalpojumu tirdzniecības apgrozījumam ar Gruziju pieaugot līdz 26 MEUR.

Latvijas pakalpojumu eksports 2019. gadā pieauga līdz 14 MEUR (+40%, salīdzinot ar 2018. gadu), kamēr pakalpojumu imports no Gruzijas samazinājās par 8%, sastādot 12 MEUR.
Gruzijas tiešo investīciju atlikumi Latvijā 2019. gada beigās bija samazinājušies par 14%, sastādot 6 MEUR.

Latvijas tiešo investīciju atlikumi Gruzijā 2019. gadā samazinājās par 50%, veidojot 4 MEUR.

Līdz 28.04.2020. Uzņēmumu reģistrā reģistrēto uzņēmumu ar Gruzijas investīcijām pamatkapitālā skaits bija 81 ( 46. vieta).

 


 

1Galvenās eksporta kategorijas: Pārtikas rūpniecības produkcija (43% no visa eksporta); ķīmiskās rūpniecības un saskarnozaru produkti (23% no visa eksporta); mašīnas un mehānismi, elektriskās iekārtas

(14% no visa eksporta); dažādas rūpniecības preces (6% no visa eksporta); tekstilmateriāli un tekstilizstrādājumi (6% no visa eksporta); transporta līdzekļi (3% no visa eksporta).
2Galvenās importa kategorijas: pārtikas rūpniecības produkti (72% no visa importa, galvenokārt alkoholiskie dzērieni); augu valsts produkti (29%, galvenokārt rieksti un dārzeņi); transporta līdzekļi (5%).

 

INFORMĀCIJAS AVOTI

Parakstītie līgumi: 

Datubāze ar informāciju par divpusējiem līgumiem (http://www.am.gov.lv/lv/Arpolitika/bilateral/)

Saites:

Gruzijas Ārlietu ministrija (http://www.mfa.gov.ge )

Gruzijas vēstniecība Latvijas Republikā (http://www.latvia.mfa.gov.ge )