Svarīga informācija Latvijas valstspiederīgajiem, kuri šobrīd uzturas Ungārijā

27.03.2020. 14:29

Ungārijas ir valdība pieņēmusi lēmumu no 28.marta valstī ierobežot personu pulcēšanos:

 • Visiem, izņemot kopīgā mājsaimniecībā dzīvojošus ģimenes locekļus, jāsamazina sociālā kontaktēšanās un jāievēro vismaz 1.5 metru distance savā starpā. Šis noteikums attiecināms arī uz braukšanu sabiedriskajā transportā.
 • Personām aizliegts uzturēties sabiedriskās ēdināšanas vietās, izņemot tur strādājošos. Ēdiena iegāde ar piegādes pakalpojumu vai pirkšana līdzi nešanai ir atļauta.
 • Savu dzīvesvietu drīkst atstāt, ja tiek pildītas kāda no zemāk minētajām darbībām:

Darba pienākumu pildīšana;

Bērnu pavadīšana uz un no bērnudārza;

Medicīniskās aprūpes nodrošināšana;

Individuālās sporta un atpūtas aktivitāšu veikšana, ievērojot distancēšanās noteikumus;

Precību un bēru rīkošana šaurā ģimenes lokā;

Pārtikas preču, medikamentu, mājdzīvnieku uztura preču, mājsaimniecības preču un higiēnas preču, tabakas izstrādājumu un degvielas iegāde;

Administratīvo procedūru, kurām nepieciešama personīga klātbūtne, īstenošana;

Mājdzīvnieku izvešana pastaigāt vai nogādāšana veterinārajā klīnikā;

Vecāku tiesību un pienākumu pildīšana;

Piedalīšanās reliģiska rakstura aktivitātēs;

Skaistumkopšanas salonu (frizētava, manikīrs u.t.t.) apmeklēšana;

Tīrīšanas un higiēnas pakalpojumu izmantošana;

Automašīnu un velosipēdu apkalpes un kopšanas vietu izmantošana;

Aprūpes nodrošināšana personām, kuras pašas par sevi nevar parūpēties;

 • Visas tirdzniecības vietas, kurām atļauta darbība (pārtikas preču, medikamentu, mājdzīvnieku uztura preču, mājsaimniecības preču un higiēnas preču un citu preču tirdzniecība) laikā no plkst.9.00 līdz plkst.12.00 drīkstēs apmeklēt tikai tās personas, kuras sasniegušas vismaz 65 gadu vecumu.
 • Par minēto ierobežojumu neievērošanu var tikt piemērots administratīvai sods līdz 500000,- HUF (~1400 EUR) apmērā.

Papildus tam atgādinām, ka saistībā ar Ungārijas valdības 2020.gada 11.martā izsludināto ārkārtas stāvokli valstī:

 • Ieviesta robežkontrole uz Ungārijas robežas ar Slovēniju, Slovākiju un Austriju;
 • Aizliegta visa veida (gaisa, dzelzceļa un autobusu) starptautiskā pasažieru satiksme ar Ķīnu, Itāliju, Dienvidkoreju, Izraēlu un Irānu.
 • No 17.marta noteikts vispārējs aizliegums ārvalstnieku ieceļošanai Ungārijā.
 • Valstī var ieceļot tika Ungārijas pilsoņi un ārvalstnieki – Eiropas ekonomiskās zonas (EEA) valstu pilsoņi, kuriem ir pastāvīgā uzturēšanās atļaujas Ungārijā.
 • Visiem pilsoņiem, kuri ieceļo no Ķīnas, Itālijas, Dienvidkorejas, Izraēlas un Irānas tiek noteikta 14 dienu mājas karantīna ar epidemiologa novērošanu, ja rodas aizdomas par vīrusu, peronu ievieto speciālā stacionārā.
 • Ir atceltas mācības universitātēs, visās skolās un pirmskolas izglītības iestādēs.
 • No 17.marta ir aizliegta publisku pasākumu rīkošana, sporta pasākumi drīkst notikt tikai bez skatītāju klātbūtnes.
 • Teātri, kinoteātri, muzeji, bibliotēkas un citas kultūras iestādes ir slēgtas.