Pirmo reizi Izraēlā ir dibināta latviešu biedrība

02.06.2021. 15:48

2021. gada 2. jūnijā Izraēlas Tieslietu ministrijā tika reģistrēta Latviešu kultūras biedrība Izraēlā. Biedrība ir izvirzījusi sev galvenos mērķus un uzdevumus - plašāka Izraēlas sabiedrības iepazīstināšana ar Latvijas kultūru un tās mantojumu, divpusējo starptautisko attiecību starp Latviju un Izraēlu stiprināšana, atbalsta sniegšana latviskās dzīvesziņas saglabāšanā tautiešu vidū Izraēlā.

Latviešu biedrības dibināšanas svinīgais pasākums notiks š.g. rudens pusē.
Saskaņā ar oficiālajiem statistikas datiem (uz 01.01.2021.) Izraēlā ir reģistrēti 4886 Latvijas pilsoņi.

Vēstnieka Aivara Grozas sveiciens Latviešu kultūras biedrībai Izraēlā:

“Labdien, tautieši un Latvijas draugi Izraēlā!

Savā un vēstniecības vārdā vēlētos Jūs sveikt ar patiesi vēsturisku notikumu – Latviešu kultūras biedrības Izraēlā dibināšanu.
Ilgi lolotais sapnis ir piepildījies!

Latviešu kultūras biedrība veicinās ne tikai Izraēlas Valstī dzīvojošo tautiešu sasaisti un dziļāku sadarbību ar Latviju, bet arī mūsu valstu aktīvāku sadarbību visās jomās. Īpaši svarīgi ir saglabāt un veicināt jaunās paaudzes diasporas pārstāvju piesaisti Latvijai, uzturēt mūsu valodu, tradīcijas un saglabāt kultūras saknes.

Apliecinu, ka Jūs vienmēr varat paļauties uz Latvijas vēstniecības atbalstu, lai Jūs varētu īstenot savu misiju Izraēlā. Vēlu sekmes Jums un biedrības atbalstītājiem turpmākajā darbā.

 

Ar sveicieniem,

Aivars Groza,
vēstnieks”