Anatols Dinbergs

02.12.2014. 19:09

ANATOLS DINBERGS (1911 – 1993)

Latvijas diplomātiskā un konsulārā dienesta vadītājs no 1971. g. septembra – 1991. g. augustam, vienlaikus pilnvarotais lietvedis, sūtniecības Vašingtonā vadītājs un ģenerālkonsuls ASV

No 1932. g. septembra praktikants ĀM. 1933. - 1934. g. ārštata III šķ. darbvedis goda konsulātā Lodzā. 1934. - 1935. g. III šķ. korespondents ĀM Rietumu nodaļā un Juridiskajā nodaļā. No 1937. g. jūnija sekretāra palīgs konsulātā Ņujorkā, no septembra – atašejs.

Nav atzinis padomju okupācijas laika Latvijas valsts varas un pārvaldes iestādes par likumīgām un nav pakļāvies to lēmumiem. Ar sūtņa Vašingtonā A.Bīlmaņa lēmumu 1940. g. septembrī iecelts par vicekonsulu, konsulāta Ņujorkā vadītāja p.v.i. 1941. g. janvārī pārcelts par atašeju sūtniecībā Vašingtonā (konsulāts tika likvidēts). No 1949. g. jūnija – 1. sekretārs, no 1954. g. novembra – sūtniecības padomnieks. Bijis pagaidu pilnvarotais lietvedis (1948. g. jūlijs – 1949. g. jūnijs; 1953. g. augusts – 1954. g. maijs). No 1970. g. oktobra – pilnvarotais lietvedis, sūtniecības vadītājs. No 1971. g. marta arī ģenerālkonsuls ASV.

No 1971. g. septembra vadījis Latvijas diplomātisko un konsulāro dienestu. Sasaucis diplomātiskā un konsulārā dienesta darbinieku apspriedes, 1991. g. aprīlī – Neatkarīgās Latvijas ārlietu dienesta darbinieku apspriedi. Iecēlis goda konsulus ASV, Austrālijā un Francijā, pārstāvniecības vadītāju Londonā, Latvijas interešu pārstāvi Vācijā.

Pēc valsts neatkarības atgūšanas un starptautiskās atzīšanas – vēstnieks ASV (1991. g. septembris – 1992. g. decembris), pastāvīgais pārstāvis ANO (1991. g. septembris – decembris). No 1992. g. decembra līdz mūža beigām padomnieks vēstniecībā ASV.