Julijs Feldmans

02.12.2014. 19:09
1889. gada 21. jūlijā Nīgrandes pagastā - 1953. gada 16. augustā Vašingtonā, ASV
1909. g. beidzis Baltijas skolotāju semināru Kuldīgā; 1915. g. - Maskavas universitātes Tieslietu fakultāti.
1915. - 1918. g. karadienestā Kaukāzā un Sibīrijā. Līdz 1919. g. jūlijam strādājis admirāļa A. Kolčaka Krievijas Ziemeļu apgabalu Pagaidu valdības juriskonsultu nodaļā Omskā. 1919. g. atgriezies Latvijā.
LATVIJAS ĀRLIETU DIENESTĀ - no 1919. g. novembra līdz 1920. g. aprīlim vadījis ĀM Austrumu (slāvu valstu) nodaļu, pēc tam speciālists ĀM Juriskonsultācijā. Bijis I šķ. sekretārs sūtniecībā Parīzē (1921 - 1923; 1925 - 1926), ĀM Tautu Savienības nodaļas vadītājs (1923 - 1925), Austrumu nodaļas, vēlāk Rietumu nodaļas vadītājs (1928 - 1930). No 1930. g. augusta pastāvīgais delegāts pie Tautu Savienības, Ženēvā, arī sūtnis Šveicē (no 1932. g. novembra) un Dānijā (no 1939. g. septembra) ar sēdekli Ženēvā, izņemot 1939. g. septembri - decembri, kad sēdeklis atradās Kopenhāgenā.
1940. g. 25. jūlijā iesniedzis Šveices valdībai protesta notu pret Latvijas okupāciju un gaidāmo inkorporāciju PSRS. Šveices valdība 1941. g. februārī pārtrauca Baltijas valstu diplomātisko pārstāvju darbību valstī, atļaujot turpināt pastāvīgo delegātu darbību Tautu Savienībā. Darbojies Tautu Savienībā līdz 1946. g. aprīlim, piedalījies arī IRO ģenerālpadomes sēdēs Ženēvā. 1942. g. izdevis 100 Informatīvā biļetena numurus par notikumiem okupētajā Latvijā. 1946. g. 27. novembrī iesniedzis protesta notu Šveices valdībai pret lēmumu pārņemt pārziņā Baltijas valstu diplomātiskos un konsulāros īpašumus un arhīvus. 1947. g. februārī bijis spiests atstāt Latvijas pārstāvniecības namu.
No 1949. g. marta līdz mūža beigām pilnvarotais lietvedis, sūtniecības vadītājs Vašingtonā. No 1951. g. janvāra arī ģenerālkonsula v.i. ASV.
Ierosinājis un aktīvi atbalstījis ALA un Komitejas Latvijas brīvībai dibināšanu. Panācis raidījumu latviešu valodā iekļaušanu no 1951. g. maija radio Amerikas Balss. Apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa II un IV šķ., Dienvidslāvijas, Francijas, Ķīnas, Lietuvas, Portugāles, Vācijas ordeņiem.