Tālākas SPS un pārtikas drošības sistēmas attīstības nodrošināšana Gruzijā

20.12.2022. 09:20

Jūsu uzmanībai un informācijai publicējam apkārtrakstu par Gruzijā ieviesto Eiropas Savienības finansēto mērķsadarbības (Twinning) projektu - “Tālāku sanitāro un fitosanitāro pasākumu stiprināšana un pārtikas drošības sistēmas attīstības nodrošināšana Gruzijā".

Projekta īstenošanas periods: 02.11.2020.–1.05.2023.

Projekta īstenotāj valstis: Latvija (vadošā valsts), Igaunija un Zviedrija.

Vairāk informācijas par projektu var atrast šeit.